Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri

Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Osallistu Lappajärven ke­sä­va­lo­ku­va­kil­pai­luun!

Lappajärven valokuvakisa 2019

Kilpailun järjestää Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri yhteistyössä Järviseudun ympäristöyhdistys Kotikontu ry:n kanssa. Kilpailun aiheena ja tarkoituksena on kuvata joko maisemakuvia tai  eläinkuvia Lappajärvellä, Euroopan suurimman kraatterijärven rannoilla.

Etelä-Pohjanmaan maakuntajärven Lappajärven koillissektoriin ollaan  kaavoittamassa Lappajärven kunnan toimesta massiivista teollista tuulivoima-aluetta Iso-Saapasnevalle, jossa on tavattu myös monia uhanalaisia eläinlajeja. Valokuvakilpailulla on tarkoitus tuoda esille niitä luonto- ja maisema-arvoja, jotka häviävät pysyvästi, jos kaavoitettava tuulivoimala-alue annetaan toteutua.

Kilpailulla haetaan kesäisiä otoksia elävästä elämästä kuvattuna siten, että maisemavalokuvissa näkyvät kuvien taustalla kaavoituksen alla oleva tuulivoima-alue tai valokuvat kuten esimerkiksi luonto- ja eläinkuvat otetaan vaihtoehtoisesti kaavoituksen alla olevan tuulivoima-alueen sisältä.

Kilpailussa on kaksi kategoriaa, joihin osallistuminen on kaikille avointa. Kategoriat ovat
– Maisemakuvat sekä
– Luonto- ja eläinkuvat.

Kilpailun säännöt ovat tämän sivun lopussa. Kilpailuun osallistutaan digikuvilla. Palkintoina on rahapalkinnot
kategorioiden parhaille. Kilpailuaikaa on 15.10.2019 saakka, johon mennessä otokset tulee lähettää JPEG-muodossa matalaresoluutiokuvina (esim. 1920 x 1080 px/72 dpi) kuvakilpailu.isosaapasneva@gmail.com
sähköpostiin.

Tuomareina toimivat pohjalaiset valokuvaajat Esa Siltaloppi ja Benjam Pöntinen.

Lisätietoja:
pj. Petteri Karvinen p.045 630 3714, siht. Heli Hämäläinen p.044 297
8200, Järviseudun Ympäristöyhdistys Kotikontu Ry

Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjanmaan piiri, piirisihteeri Teemu
Tuovinen p.040 934 6320

kotiseutuneuvos Urpo Purola, Lappajärvi p.044 291 7114

KUVAKISAN SÄÄNNÖT:

Säännöt Lappajärven koilliskulman ja Iso Saapasnevan valokuvakilpailuun
1. Yleistä
– Kilpailun järjestäjä: Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri yhteistyössä Järviseudun ympäristöyhdistys
Kotikontu ry:n kanssa.
– Kilpailun aihe/tarkoitus: Euroopan suurimman kraatterijärven ja Etelä-Pohjanmaan maakuntajärven Lappajärven
koillissektoriin ollaan kaavoittamassa Lappajärven kunnan toimesta massiivista teollista tuulivoima-aluetta Iso
Saapasnevalle, jossa on tavattu myös monia uhanalaisia eläinlajeja. Valokuvakilpailulla on tarkoitus tuoda esille niitä
luonto- ja maisema-arvoja, jotka häviävät pysyvästi, jos kaavoitettava tuulivoimala-alue annetaan toteutua.
Kilpailulla haetaan kesäisiä otoksia elävästä elämästä kuvattuna siten, että maisemavalokuvissa näkyvät kuvien taustalla
kaavoituksen alla oleva tuulivoima-alue tai valokuvat kuten esimerkiksi luonto- ja eläinkuvat otetaan vaihtoehtoisesti
kaavoituksen alla olevan tuulivoima-alueen sisältä.
– Kilpailussa on kaksi kategoriaa, joihin osallistuminen on kaikille avointa.
Kategoriat ovat:
• Maisemakuvat
• Luonto- ja eläinkuvat
– Kilpailuun osallistutaan digikuvilla.

2. Kilpailukuvat
– Kilpailulla haetaan kesäisiä kuvia.
– Kilpailukuva ei saa olla aikaisemmin julkaistu.
– Kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama.
– Kuvaajalla on oltava kuvaan täydet oikeudet.
– Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.

3. Kilpailukuvien lähettäminen ja kuvakoko
– Kun lähetät digikuvia sähköpostilla, kirjoita lähetyksen aiheeksi (subject) kilpailun nimi. Esimerkiksi: Kuvakisa – Iso
Saapasneva. Osoite- ja muut tiedot kirjoitetaan sähköpostiviestiin.
– Tiedoston suurin koko: 10 Mt

4. Kaikissa kuvissa on oltava kuvan nimi ja tekijän tiedot, kirjoita siis sähköpostiviestiin selkeästi:
– Oma nimesi
– Oma osoitteesi
– Oma puhelinnumerosi
– Kuvan ja/tai kuvien nimet sekä tieto, mihin teemaan kuva liittyy ja missä kuva on otettu.

5. Digitaaliset kilpailukuvat ja kilpailuaika
– Digikuvat lähetetään sähköpostilla osoitteeseen 15.10.2019 mennessä kuvakilpailu.isosaapasneva@gmail.com
– Digikuvat tule toimittaa JPEG-muodossa matalaresoluutiokuvina (esim. 1920 x 1080 px/72 dpi).
– Järjestäjä pyytää tarvittaessa palkituista ja muista haluamistaan kuvista korkearesoluutiokuvat,
jolloin kuvan pitkän sivun tulee olla vähintään 1700 px ja enintään 3500 px/300 dpi.

6. Kuvien käyttöoikeus
– Järjestäjillä on oikeus julkaista palkitut kuvat kilpailun tulosten esittelyn yhteydessä ilman erillistä korvausta Facebookin
lisäksi myös internet-sivuillaan ja kilpailusta kertovissa lehtijulkaisuissa.
– Kuvien luvaton luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.

– Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.
– Järjestäjät voivat julkaista kilpailuun osallistuneita kuvia kuvaajan luvalla ja erillisellä sopimuksella.
– Järjestäjät eivät saa ilman kuvaajan lupaa muokata tai muuttaa kuvan sisältöä tai rajausta.
– Palkitsemattomia kuvia järjestäjät voivat julkaista erikseen erillistä sopimusta vastaan.

7. Kilpailun tuomaristo
– Kilpailun tuomaristossa toimivat pohjalaiset valokuvaajat Esa Siltaloppi ja Benjam Pöntinen

8. Palkinnot
– Kilpailuun osallistunut raadin valitsema paras kuva palkitaan molemmissa kategorioissa palkintosummalla ja erillisellä
kunniapalkinnolla (kirja).