Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Savon luon­non­suo­je­lu­pii­rin hallitus vuonna 2019 ja toi­min­ta­suun­ni­tel­ma

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri piti syysvuosikokouksensa 8.11. Riistakeskus Pohjois-Savon toimipaikassa Kuopion Puijonlaaksossa.

Tilaisuuden aluksi riistapäällikkö Jouni Tanskanen esitteli riistahallintoa ja petotilannetta Pohjois-Savossa sekä kertoi vieraslajeista.

Kokouksessa valittiin piirihallituksen puheenjohtajaksi Helvi Heinonen-Tanski. Hallituksessa jatkavat Jarmo Yliluoma, Jaana Hiltunen, Mauri Tiainen, Risto Palokangas, Sulo Norberg, Paula Hyvönen ja Maaret Väänänen. Uudeksi varajäseneksi valittiin Sanna Huttunen Iisalmesta.

Kokous vahvisti toimintasuunnitelman, missä vuonna 2019 jatketaan Luonnonsuojeluliiton metsäteemaa ja mm. vieraslajien torjuntaa tapahtumilla ympäri maakuntaa.

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry.

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Piirin toiminnan keskeisinä organisoijina ovat piirihallitus ja palkattu osa-aikainen työntekijä (aluesihteeri).

Piirihallitukseen pyritään saamaan mahdollisimman monen paikallisyhdistyksen edustus. Näin turvataan hyvät vaikutusmahdollisuudet piiriin sekä kehitetään yhteistoimintaa. Lisäksi piiri lähettää paikallisyhdistyksille vuoden aikana yhdistyskirjeitä, joissa kerrotaan ajankohtaisista asioista.

Tarvittaessa järjestetään koulutustapahtumia yhdistysten toimijoille.

Työntekijän toimipaikkana on piirin toimitila Kuopiossa eli ”Pesä”.Vuoden aikana aluesihteeri vierailee paikallisyhdistysten kokouksissa ja tilaisuuksissa. Kartoitetaan piirin ja yhdistysten sekä eri toimintaryhmien yhteistoiminnan tarpeita ja tuetaan heikosti toimivia yhdistyksiä avustuksilla.

Tuetaan paikallisyhdistyksiä jäsenrekisterin hoitamiseksi uusien vaatimusten mukaiseksi.

Piirin luonnonsuojelutyö on monipuolista käsittäen metsien, vesistöjen ja soiden sekä uhanalaisten lajien ja niiden elinalueiden suojelun. Piiri pyrkii vaikuttamaan lausuntojen, kannanottojen ja aloitteiden avulla myös kaavoitukseen, kaivostoiminnan ympäristövaikutusten hallintaan ja haittojen hillitsemiseen sekä muuhun päätöksentekoon Pohjois-Savon alueella.

Osallistutaan valtakunnalliseen ”VieraslajiLIFE” -hankkeeseen sekä edistetään Nilsiän reitin kalateiden kunnostusta mahdollisen avustuksen turvin.

Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) vuonna 2019 jatkuvaan metsäteemaan liittyen järjestetään tapahtumia yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa.

Järjestetään tapahtumia myös muiden toimijoiden kanssa, kuten seurakunnat ja Suomen Latu.

Rastunsuon lintujärveä hoidetaan parantamalla eri tavoin lintujen elin- ja pesintäedellytyksiä sekä edistetään mahdollisuuksia lintujen tarkkailuun. Käytännön hoitotoimista, laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti, vastaa piirihallituksen asettama Rastunsuon lintujärven hoitokunta.

Osallistutaan eri yhteistyöryhmien toimintaan: Luonnonvarakeskus (Luke) /Pohjois-Savon alueellinen metsäneuvosto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) vesienhoidon yhteistyöryhmä, maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), METSO-yhteistyöryhmä ja Riistakeskus Pohjois-Savo. ELY-keskuksen vetämän, maakunnan ympäristöstrategiatyöryhmän toiminta jatkuu, piirillä on ryhmässä edustaja.

Ollaan yhteistyössä metsähallituksen, Metsäntutkimuslaitoksen (METLA) ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), riistanhoito- ja metsästäjäyhdistysten sekä Nilsiän reitin vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

Suuren yleisön luonto- ja luonnonsuojelutietoutta edistetään lehtikirjoitusten lisäksi jakamalla valistusmateriaalia ja järjestämällä yleisötilaisuuksia eri puolilla Pohjois-Savoa sekä myös osallistumalla muiden järjestöjen kanssa järjestettyihin yleisötapahtumiin.

Tiedotuskanavina toimivat piirin uusitut verkkosivut Suomen luonnonsuojeluliiton sivujen alla osoitteessa staging.sll.fi/pohjois-savo, Itä-Suomen (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo) yhteiset Facebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/sllitasuomi, Luonnonsuojelija-lehti, yhdistyskirjeet ja paikallisyhdistysten Fb- ja kotisivut sekä tiedotteet.