Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Finnpulp on luopunut Kuopion tehdashankkeesta

Finnpulp Oy ei rakenna Kuopion Sorsasaloon suunniteltua biotuotetehdasta. Yhtiö ilmoitti 29.3.2022 luopuvansa hankkeesta ja Sorsasalontehdashankealuetta koskevasta tonttisopimuksesta Kuopion kaupungin kanssa.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Finnpulp Oy:n ympäristölupahakemuksen vuonna 2019. Yhtiö vaati tehdashankkeen ympäristölupaa koskevan kielteisen päätöksen purkua jättämällä purkuhakemuksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) 25.5.2021. Yhtiön mukaan KHO:n 19.12.2019 tekemä hylkäävä päätös Vaasan hallinto-oikeuden vahvistamasta ympäristöluvasta perustui katselmusta ja asian selvittämistä koskevaan menettelyvirheeseen sekä siihen liittyvään luvan mahdolliseen määräaikaisuuteen. Lisäksi yhtiö katsoi päätöksen perustuneen ympäristönsuojelulain virheelliseen tulkintaan koskien epävarmuuden käsitettä.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi Finppulp Oy:n jättämän purkuhakemuksen 25.1.2022.

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri osallistui tehtaan ympäristölupaa koskevaan valitukseen yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa.