Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri Pohjois-Kymen luonto

Pohjois-Kymi
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Kymen Luonnon vuosikokous

Isokoskelo Kymijoella vuonna 2021. Kuva: Laura Parkko

Pohjois-Kymen Luonto ry:n vuosikokous pidetään 14.2.2022 osoitteessa Porukkatalo, Savonkatu 23, 2. krs, Voima-kokoushuone.

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä. Jos haluat, osallistumislinkin Teams-kokoukseen, laita sähköpostilla viestiä osoitteeseen pohjoiskymenluonto@gmail.com

Asialista:

 1. Avataan kokous.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 6. Hyväksytään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus.
 7. Käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle.
 9. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle.
 10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuosikokouksesta alkavalle kaksivuotiskaudelle.
 11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja kalenterivuodeksi.
 12. Valitaan piirikokousedustajat.
 13. Päätetään tavasta, jolla kokouksiin kutsutaan.

Päätetään kokous.