Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Rovaniemen yhdistys

Rovaniemi
Navigaatio päälle/pois

Sierilän voimalaitoksen rakennuslupa hylättiin hallinto-oikeudessa

Vuosi sitten Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antoi Kemijoki oy:lle luvan kone- ja luukkuasemien rakentamiseen. Luonnonsuojeluliiton Rovaniemen yhdistys ja Lapin piiri valittivat päätöksestä hallinto-oikeuteen hankkeen rajanaapureiden kanssa. Hallinto-oikeus teki ratkaisun 12.3.: Rakennuslupa kumottiin.

Valituksessa oli perusteluina mm. se, että sekä jokiuoman sulkeva voimalaitospato että sen päälle rakennettava luukkuasema, sijoittuvat yleiskaavan E-alueen ulkopuolelle.

Merkittävää on myös se, että yhdistysten mukana olo hyväksyttiin. Yleensä rakennuslupa-asioissa vain rajanaapureille on valitusoikeus. Näin hallinto-oikeus perustelee päätksensä: ”Kun rakennuslupa on myönnetty ilman tarvittavaa poikkeamislupaa, yhdistyksillä on kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n 6 kohdan perusteella oikeus valittaa rakennuslupaa koskevasta päätöksestä. Näin ollen hallinto-oikeus hylkää ympäristölautakunnan ja Kemijoki Oy:n vaatimuksen valituksen jättämisestä tutkimatta yhdistysten tekemänä.”