Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri

Varsinais-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Varsinais-Suomen pe­rin­ne­mai­se­ma­päi­vät

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri järjesti yhdessä Kaarinan luonnonsuojeluyhdistyksen, Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten, Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Maaseutuverkoston kanssa Varsinais-Suomen perinnemaisemaseminaarin 7.-8.6.2019. Seminaarissa alan asiantuntijat perehtyivät tarkemmin perinnemaisemien lajiston vaatimuksiin ja pohtivat keinoja perinnemaisemien arvostuksen lisäämiseen ja hoidon parantamiseen. Perjantain seminaariosuudessa kuultiin asiantuntijoiden monipuolisia esityksiä perinnemaisemiin liittyen, ja lauantaina osallistujat retkeilivät helteisessä säässä Turun Friskalanlahdella sekä Kaarinan Piikkiön Huttalanmäellä ja Kolamäellä, kohde-esittelijöiden asiantuntevia opastuksia kuunnellen.

Seminaarin esitykset pdf-tiedostoina:

Hannu Klemola: Perinnebiotooppien linnut

Eeva-Liisa Korpela: Pölytys- ja hyönteisnäkökulma

Ilpo Mannerkoski: Lantakuoriaiset

Kimmo Syrjänen: Perinnebiotooppien sammaleet ja sienet

Kimmo Saarinen: Vieraslajit, monimuotoisuus ja terveys

Leena Lehtomaa: Varsinais-Suomen perinnemaisemien nykytila

Ritva Kemppainen: Varsinais-Suomen perinnemaisemien kasvillisuus ja perinnemaisemainventoinnit

Maija Mussaari: Perinnebiotooppien hoito Saaristomerellä

Jussi Lampinen: Korvaavat perinnebiotooppilajiston elinympäristöt/habitaatit ja niiden käyttö lajiston tilan parantamiseksi

Friskalanlahti. Kuva: Heli Keski-Äijö
Seminaarin retkeilijöitä Huttalanmäellä. Kuva: Heli Keski-Äijö
Perinnekasveja Huttalanmäellä. Kuva: Heli Keski-Äijö