Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri

Varsinais-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto alueellisesta metsäohjelmasta

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry on osallistunut ohjelman laadintaan ja arviointiin, mutta piiri katsoo, että ohjelmaluonnoksessa tulisi esittää konkreettisempia ja selkeämpiä tavoitteita metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, metsätalouden vesistövaikutusten vähentämiseksi sekä metsien ja maaperän hiilinielujen ja -varastojen kasvattamiseksi. Ohjelmaluonnos painottuu korostetusti metsien taloudelliseen hyödyntämiseen huomioimatta riittävästi mahdollisuuksia, sitoutumista ja ohjausta luonto- ja ympäristövaikutusten vähentämiseen, mukaan lukien kesäaikaisten hakkuiden aiheuttamat tuhot erityisesti linnuille.