Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Itä-Uudenmaan yhdistys

Itä-Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Luonnonperintösäätiö ja Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys (IULY) ovat joulukuussa 2016  aloittaneet yhteisen kampanjan nimellä ”kotimetsä helmipöllölle” ja kampanja jatkuu edelleen.

 

Porvoon lahja metsäluonnolle- kampanja jatkuu vuonna 2020

Porvoon on aika antaa lahja metsäluonnolle. Se toteutuu lisäämällä metsien suojelua ja samalla luopumalla taloudellisista hakkuista kaupungin omistamilla mailla.

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

 Yleistä

 Toimintavuoden aikana yhdistys jatkaa sääntöjenmukaista toimintaansa keskittyen alkuperäisluonnon suojeluun. Joulukuussa 2016 aloitettu keräys ”Kotimetsä helmipöllölle” jatkuu toimintavuonna 2020. Suojelumetsän etsintä aloitettiin loppuvuodesta 2019 yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa. Ostovalmiudesta /halukkuudesta tiedottamista metsänomistajille jatketaan edelleen.

Yhdistys jatkaa aktiivista osallistumistaan Porvoon kaupunkimetsien suojeluun ja pyrkii edistämään kuntametsien suojelua myös muissa toiminta-alueen kunnissa.

Yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon vesiensuojelun teemavuodet 2020 – 2021 ja pyrkii järjestämään teemaan liittyviä tapahtumia.

Yhdistys pyrkii parantamaan yhteistyötä toiminta-alueen kuntien ja muiden paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Hallituksen kokoukset, ylimääräiset kokoukset ja sääntömääräinen vuosikokous

Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oikeus kutsua hallitus koolle. Hallituksen kokoukset ovat avoimia koko jäsenistölle. Kokouksista tiedotetaan sähköisellä aktivistilistalla. Tarpeen vaatiessa järjestetään ylimääräisiä jäsenkokouksia. Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään kerran vuodessa ja siitä tiedotetaan jäsenkirjeellä joka lähetetään sähköisesti sekä Luonnonsuojelija-lehdessä.

Yhdistyksen jäsenet ja jäsenhankinta

Aktiivista jäsenhankintaa jatketaan edelleen. Rivijäsenten saamista mukaan aktiiviseen toimintaan pidetään tärkeänä.

Tiedottaminen

Hallituksen kokouksista, retkistä ja muista tapahtumista tiedotetaan sähköisellä aktivistilistalla. Ilmoittamista pyritään tekemään myös yhdistyksen nettisivuilla. Retkistä ja tapahtumista pyritään mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan myös Luonnonsuojelija lehdessä ja paikallislehdissä.

Jäsenten toivotaan edelleenkin tiedottamisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi ilmoittautumaan ns. sähköiselle aktivistilistalle.

Uusimaan Kumppanit- sivustoa hyödynnetään tiedottamisessa.

Retket

Luonnonkukkien päivänä 14.6 2020 pyritään järjestämään perinteinen retki. Teemalajina on pihlaja. Retkikohde päätetään myöhemmin.

Suomen luonnon päivänä 29.8 2020 pyritään järjestämään retki johonkin yhdistyksen toiminta-alueen luontokohteeseen.  Muita retkiä järjestetään tarvittaessa.

Muu toiminta

Yhdistys seuraa paikallisia ja valtakunnallisia tapahtumia sekä tarvittaessa toimii ja ottaa kantaa hallituksen hyväksymällä tavalla.

Seuraa sivujamme, ota rohkeasti yhteyttä. Tehdään yhdessä Itä- Uudenmaan luonnosta monimuotoimempi ja suojellumpi.

 

 

Luonnonsuojelu kaavoituksessa

IULY:n aktiivit seuraavat kaavoitusta minkä ehtivät, mutta alue on laaja ja muutosvauhti nykyisin nopeaa. IULY:n aktiivit auttavat mielellään…

Lue lisää

Retket

IULY järjestää vuosittain vähintään yhden retken luonnonkukkien päivänä. Retkistä ilmoitetaan tällä nettisivuilla sekä facebook…

Lue lisää