Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kirkkonummen met­sä­suun­ni­tel­mas­ta 14.5.2019

Töyhtötiainen, kuva: Olli Saksela
Kasvava ja luonnoltaan rikas Kirkkonummen kunta ansaitsee hyvän ja moniarvoisen luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelman. Suunnitelmassa on syytä edistää täysimääräisesti luonnon monimuotoisuuden suojelua, ilmastonmuutoksen hillintää sekä vetovoimaisen asuin- ja virkistysympäristön tarjoamista kuntalaisille. Nyt lausunnolla oleva metsäsuunnitelmaluonnos ei näiden tavoitteiden kannalta ole kestävä, edistyksellinen tai toteuttamiskelpoinen.
Suunnitelmaluonnoksen mukaan ”Päivitystyön tavoitteena on ollut laatia kunnan metsästrategian mukainen metsänhoitosuunnitelma. Uusin tieto niin metsänhoidon menetelmien, kuin luontoarvojenkin osalta on pyritty huomioimaan.” Tässä ei valitettavasti ole onnistuttu ei metsätategian mukaisuudessa eikä luonnonarvojen osalta.

Strategian mukaan puutavaran saaminen on alisteista virkistyskäytölle, luontoelämyksille ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle. Suunnitelmaluonnoksessa annetaan ymmärtää, että luontotieto on kattavasti huomioitu. Tämä kuitenkin tarkoittaa pääsääntöisesti vain luontotiedon kirjaamista, ei luontotiedon vaikuttamista suunnitelman sisältöön.

Lopputuloksena suunnitelmaehdotus on kunnan ja kuntalaisten etujen vastainen. Suunnitelma on luonnosmainen ja pyrkii siirtämään kaiken luonnon- ja virkistyarvojen huomioimisen toimenpideohjelmavaiheeseen, näin se palvelee korkeintaan konsultin etua saada jatkuvasti toimeksiantoja.

Soidensuon pohjoispuolta, kuva: Keijo Savola

Luontokunnan imagoa tukisi päätös jättää metsät rauhaan 30 vuodeksi

KYY ja SLL Uudenmaan piiri katosovat, että avohakkuuton metsätalous on askel oikeaan suuntaan, mutta ei riittävä askel. Nyt on aika jäädyttää kaikki toimenpiteet metsissä seuraavaksi 30 vuodeksi. Muutamia poikkeuksia toki on syytä tehdä turvallisuussyistä muun muassa leikkipaikkojen, ulkoilureittien sekä sähkölinjojen reunoilla.

Mikään laki ei vaadi käsittelemään metsiä. Ainoastaan rakennetulla alueella turvallisuutta uhkaavat puut pitää kaataa.

Seuraavaksi Kirkkonummen luonnonhoito- ja metsäsuunnitelma etenee kuntatekniikan lautakunnan päätettäväksi. Lautakunnan jäsenet  osoitteet muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, yhteystietoja löytyy valtuuston yhteystiedoista.