Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois
Kuva: Hanna Warren
Kirkkonummen Keskusmetsä on laaja yhtenäinen metsäalue keskustan ja Masalan välisellä alueella. Metsä on osa pääkaupunkiseudun viherkehää ja palvelee asukkaiden lähimetsänä ja retkikohteena suurella alueella.
Keskusmetsän tulevaisuus laajana ja yhtenäisenä lähimetsäalueena on vaarassa useiden suunnitteilla olevien kaavahankkeiden vuoksi. Vielä yhtenäistä metsää uhkaa supistuminen länsi, etelä ja itäpuolelta.
Metsän länsiosassa on voimassa osayleiskaava, joka mahdollistaa alueelle rakentamisen. Valtuusto päätti 12.11.2018 ostaa Gesterbyn ja Killinmäen väliltä 27 hehtaaria maata [rakentamisen] raakamaan hinnalla. Kauppaa vastustettiin adressilla.

Jorvaksen ja Kvisin asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat tekeillä. Voit tutustua Jorvaksen ja Kvisin suunnitelemiin ja lähettää mielipiteesi kunnan kaavoituksen sivujen kautta. KYYn lausunto Pohjois-Jorvaksen ja Kvisin asemakaavaehdotuksista.

Masalaan on tekeillä osayleiskaava, jonka valmisteluaineistossa ehdotetaan rakentamista Keskusmetsän itälaidalle. KYY vastustaa tätä ja on lausunut Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistosta   12.1.2018. Lausuntoon kuuluu myös liite 1 Keskusmetsän itäpään linnusto. 
KYYn Lausunto Masalan osayleiskaavaehdotusksesta.

Kirkkonummen Keskusmetsän kuvagalleria. Kuvien käyttämiseen tarvitaan kuvaajan lupa.

Kuntalaiset ovat avanneet syksyllä 2018 Pelastetaan Kirkkonummen Keskusmetsä Facebook-sivun.  Sieltä löytyy paljon ajankohtaisia asioita, sivua voi lukea vaikkei olisikaan Facebookissa.