Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Navalanmäki

Navalanmäki, Kirkkonummi. Kuva: Markku Jämsä

Yhdyskuntatekniikan lautankuntaan menevässä ehdotuksessa Navalanmeän hakkuut ovat muutamaa kuviota lukuunottamatta poistuneet.

Otteita Navalanmäessä vierailleen  Markku Jämsän kertomuksesta: ”Alue on kyllä markkinoinnin tarpeessa, olen asunut Veikkolassa jo 25 vuotta ja vasta nyt kävin mäellä, ei ole ollut aavistustakaan tästä helmestä. Läheltä olen kulkenut jalan ohi aika monesti ja autolla koko ajan. 

Navalanmäen lakiosalla ei ole juurikaan kuljettu, mitään selkeitä polkuja en nähnyt. Ainoa polku, tosin varsin hyväkuntoinen, kulkee Navalanmäen kupeessa mäen laen koillispuolitse n. luode-kaakko suuntaisena. Polun kaakkoispää lähtee Haapajärven kirkon parkkialueelta, kirkon pohjoispuolelta. Samalle polulle pääsee myös helposti Lemetintieltä.  Tästä polusta pari kuvaakin tässä. Sinänsä mäen lakiosa ja idänpuoleiset rinteet ovat aika helppokulkuista maastoa, polkujen puute ei juurikaan haittaa kulkemista.

Länsireunan kalliorinne on jyrkkä ja hieno, mutta mahdoton nousta tavalliselle kulkijalle. Rinne tuntuu toimivan mainiosti meluvallina, Navalantien liikenne ei kuulu häiritsevästi mäen päälle, löytyy aitoa metsän tunnelmaa! Mäen lakiosa ja reunarinteet ovat varsin luonnontilaisen oloisia, enimmäkseen kalliomännikköä, jossa avokallioita ja niiden välisissä notkelmissa mustikka voi hyvin. Seassa on kuusta ja koivua siellä täällä. Metsä on aika avointa. Varsinkin mäen itäpuoliskolla on joitain hyvin vanhan oloisia mäntyjä ja keloja.

Länsipuolen jyrkänteen ja Lapinkyläntien välissä on kapea luonnonsuojelualue, jossa on hienoa havupuu-jalopuu-haapalehtoa. Alue on kapea ja paikoin vaikeakulkuinen. Lisäksi tien melu ja läheisyys haittaavat metsän tuntua rinteen ja tien välisellä alueella.”

Navalanmäki on maakunnallisesti arvokas luontoalue, joka on pääosin arvokasta vanhapuustoista sekametsää. Mäen korkein osa on erittäin edustava ja puustoltaan luonnontilaisen kaltainen kallio (kuvio 434), joka on osaltaan kitumaata, osin kallioista karua kangasmetsää. Alueelta löytyy myös puustoltaan monipuolinen tervaleppävaltainen kostea lehto (kuvio 348) sekä Vanhapuustoinen METSO-arvoja omaava rämeenreunuskuvio (kuvio 364), joka sopisi myös liito-oravalle. Esitämme Nevalanmäen 11 hehtaarin aluetta arvometsäksi (C5) tai tai luokitella luonnonarvo- ja suojelumetsäksi. Kaikenlaisesta käsittelystä alueella tulee luopua. Kuvionumerot tarkemmin lausunnon liitteessä 1.

Kaikki sivun kuvat Navalanmäeltä on ottanut Markku Jämsä, ne aukeavat klikkaamalla suurempina.