Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Brunnberg-Getberget arvometsät

Getberg

Brunberg-Getberg kokonaisuuteen kuuluvat komeat kalliot muinaihautoineen ja niiden väliset metsät. Metsäsuunnitelma-alue kattaa noin 36 hehtaaria ja rajautuu lännessä pieneen suojelualueeseen. Kunnan kuviokartta alueesta, koko kuviokaratan alue ei kuulu arvokkaaseen alueseen (51-tien pohjoispuolella vain 6-alkavat kuviot ja sen eteläpuolella 7-alkuiset kuviot ja muutamia 8-alkuisia, tarkemmin lausuntomme liitteessä 1. ). Alue on agility- ja muiden koiraharrastajien aktiivisessa päivittäisessä käytössä. Kantoja tai hakkuutähteitä ei metsiin kaivata. Osa Getbergistä on trial-harrastajien käytössä.

Tällä sivulla on vertailtavissa, miten jopa METSO-arvoluokkaan I kuuluvat metsät on jätetty huomiotta kuviotiedoissa ja ehdotetuissa toimenpiteissä. Alueen muilla kuvioilla olevat METSO II-luokan metsät, lukuisat havaitut uhanalaiset lajit ja arvometsiksi (C5) esitetyt kuviot ovat nähtävissä lausuntomme liitteessä 1. Näitä helposti vertailtavia esimerkkejä olemme tehneet Brunberg-Getbergin lisäksi Perälänjärven pohjoispuolisista kunnan metsistä, ongelma ei mitenkään rajoitu näihin alueisiin.

Getbergetiltä ekologinen yhteys jatkuu kohti Meikoa.

51-tien pohjoispuoliselta osalta ekologisen yhteyden toimenpiteet on poistettu 22.8.2019 suunnitelmaehdotuksessa.

Kalliokieloja muinaishaudalla, Getbergin laella.

 

Erityisesti Brunberget, mutta myös Getberg ovat agility- ja muiden koiraharrastajien aktiivisessa käytössä päivittäin. Kantoja tai hakkuutähteitä ei metsiin kaivata. Oikealla kuvio 722.

Kuvio on Kirkkonummen Kennnelkerhon halliin pohjois- ja itäpuolilla, varsinkin itäosa erittäin aktiivisessa käytössä, pohjoisosan liito-orvavan pesäpuun ympäristön toimiessa virkistyksen kannalta enemmän suojana ja viihtyisyyden luojana.

Getberg kuvio 710. Kuva: Olli Manninen

Getberg kuvioilta 782-783. Kuva: Olli Manninen

Lisää kuvia alueelta

Sivun kuvat on ottanut Laura Räsänen, ellei toisin mainita. Ne aukeavat klikkaamalla suurempina ja ovat käytettävissä tästä asiasta tiedotettaessa, kun kuvaajan nimi mainitaan.