Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

HHAO oli pysäyttänyt hakkuut Veikkolanpurolla 29.4.

Veikkolanpuro 2 hakkuukuvio 2. Kuvio on liito-oravan elinpiiriä ja siellä kasvaa lahokaviosammal. Etualalla hakkuita varten katkottua pienpuustoa. Kuva Laura Räsänen

29.4.2020: ”Helsingin hallinto-oikeus kieltää hakkuutoimet ELY-keskuksen päätöksessä tarkoitetulla hakkuukuvion 2 mukaisella alueella kunnes päätöstä koskeva valitus on lainvoimaisesti ratkaistu tai sitä ennen toisin määrätään.” Tämä on tullut Uudemaan piiriin maapostina, josta syystä tässä kuvina. Tuolloinhan hakattiin hieman puita kuviolta 2.