Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Kolabackenin asemakaavan viheryhteydet liian kapeat

Kolabackenin luoteisrinteen metsää. Kuva: Teija Virtamo-Tiiska

Paapiirteissaan ehdotettu kaava-alue on sovelias datakeskukselle ja siihen liittyville toiminnoille. Valmisteluaineistossa esitetyssä muodossaan Kolabackenin asemakaava ei kuitenkaan täytä yleis- ja asemakaavan sisaltövaatimuksia eikä toteuta Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa esitetyttyjä viheryhteyksiä.

Asemakaava on mahdollista toteuttaa Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan (hyvaksytty elokuussa 2020) mukaisesti, kunhan viheryhteydet toteutetaan leveampina ja Stormossenin linnustoarvot turvataan seka tehdaan suunnitelmat, joiden avulla vaikutukset Finntrask-jarven vesitaseeseen ja veden laatuun eivat ole negatiivisia.