Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

”Ekokylä” nimi hämää – lausunto Mustikkarinteen asemakaavan val­mis­te­luai­neis­tos­ta

Hakattua liito-oravan elinympäristöä Mustikkarinteen kaava-alueella. Kunta on tehnyt tutkinatapyynnön asiasta. Kuva: Laura Räsänen

”Ekoälykylä” hajoittaisi yhdyskuntarakennetta ja sen asukkaiden liikkuminen perustuisi liian suurelta osin yksityisautoiluun. Tämä aiheuttaisi painetta uusien teiden rakentamiseen Keskusmetsan ja Högsatersintien METSO I ja II -alueen halki, jotka ovat tärkeitä asukkaille ja luonnon monimuotoisuudelle.

Väärän sijainnin lisäksi on erittäin harmillista, että idea ”Ekoälykylän tavoitteena on olla kestävän kehityksen ja tulevaisuuden asumisen edelläkävijä” ei konkretisoidu suunnitelmassa.Esimerkiksi kylan vesihuolto perustuisi tavanomaiseen kunnallistekniikkaan, aurinkopaneelikenttää suunnitellaan turvepohjaiseen taimikkoon, jonka maankäyttö tulisi pohtia sen pohjalta miten vähentää ojitetun turvemaan metaanipäästöjä ja parantaa taimenpuro Jolkbyjoen ekologista tilaa, liikkumisesta reilusti yli puolet tapahtuisi yksityisautoilla.”ekologisesti edistyksellisen asuinalueen rakentaminen” ei erotu kaikessa uudisrakentamisessa yleisistä trendeistä: puurakentaminen, eristys vähintään lähes passiivienergiatasoa, maalämpö ja aurinkopaneelit.

Valmisteluaineistossa on hyvä malli rakentamisen keskittamisestä ja sen vastapainona laajemmasta yhtenäisestä viheralueesta – paikka vaan on näin suurelle rakentamisen määralle aivan väärä. Liito-oravalle varatut suojelualueet ovat positiivinen ehdotus. Mutta ne eivät korvaa sitä tosiseikkaa, että liito-oravainventoinnin jälkeen liito-oravan lisääntymis- ja levahdyspaikkaa on hakattu. Tästä kunta on tehnyt tutkintapyynnön poliisille.

Kaava-alueen länsiosan ”ekoälykylän” alue on voimassa olevien maakunta- ja yleiskaavan sekä valtakunnallisten maankäyttötavoitteiden vastainen. Kauniista robottibusseihin, yhteiskäyttöisiin sähkopyöriin ja -autoihin sekä kimppakyytipalveluihin perustuvasta ajatuksista huolimatta se tukeutuisi yksityisautoiluun, jopa niin että kaavakarttaan on merkitty varaus monin tavoin ongelmalliselle ”Masalan kehätielle”.