Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto läntisen Gesterbyn ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Kirkkonummen ympäristöyhdistys katsoo, että kaavan tavoitteet lähipalveluiden lisääminen ja jo rakentamisoikeuden kasvattaminen ottamatta uusia luontoalueita käyttöön ovat kannatettavia. Pääosin tämä on onnistunut hyvin, mutta Vilhokummuntien varteen suunniteltu yleinen pysäköintialue (LP) ei ole hyväksyttävissä. Vilhokummuntien varteen suunniteltu pysäköintialue pienentäisi muutenkin pientä Varsahaka-metsikköä, jossa on useita liito-oravan pesäpuita. Kaavaehdotuksessa parkkipaikka on piirretty jopa näiden päälle, huomioimatta lakisääteisiä suojavyöhykkeitä.