Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Mäntän seudun yhdistys

Mänttä
Navigaatio päälle/pois
Näkymä Koskelanlammelle.
Kuva: H Mutikainen

Mänttä-Vilppulan paikallisluonto

Kaupunkimme alue oli aikanaan Pohjois-Hämäläistä eränkäyntialuetta. Keurusselkä – Tarjanne vesireitti halkoo kunnan aluetta, muodostaen kauniita järvi-, joki- ja koskimaisemia. Metsät ovat enimmäkseen kuusivaltaisia, jonka seurauksena aikanaan tänne rantautui myös metsäteollisuus. Koskista saatiin käyttövoimaa ja metsistä raaka-ainetta. Edelleen puuta käyttävä teollisuus on paikkakunnalla hallitsevana.

Tunnettuja ja arvokkaita luontokohteita kunnassa ovat: Mäntänvuori ja Elämänmäki, molemmat jääkauden aikaisia soramäkiä ja nykyisin myös suojeltuja. Suurimmat järvi alueet ovat Keurusselkä ja Ukonselkä, vapaita koskia on kolme, Melaskoski, Keskikoski ja kalastajille tuttu Vilppulan-koski. Muita merkittäviä kohteita ovat lintujärvenä tunnettu Käkijärvi, Pohjaslahden Salussärkkä ja uusimpana suojelukohteena Kolhossa sijaitseva Kaukametsä.

Ympäröivä luontomme tarvitsee jatkuvaa seurantaa ja tarvittaessa ripeää puuttumista epäkohtiin eri tahojen yhteisvoimin. Myös luonnossa olevat kasvit ja eläimet ovat luontoihmisten silmälläpidon alaisina. Erityistä huomiota kiinnitämme uhanalaisiin kasveihin ja rauhoitettuihin eläimiin. Kasveista esimerkkinä on hirvenkello Campanulla cervicaria, jonka uhanalaisuusluokitus on VU, vaarantunut. Hirvenkello esiintymiä on alueellamme ainakin kolme. Lintujen erityisiksi esiintymisalueiksi on määritelty Mäntän liete, Vilppulan koskialueet sekä Käkijärvi ja Laksi-Pyhtönen Kolhossa. Nisäkkäistä uhanalaisin alueellamme on liito-orava Pteromys volans, VU, vaarantunut. Lainsäädäntö määrittää sen suojelun yksityiskohtaisesti.

Katso oheisesta linkistä Paavo Jyringin laatima kartoitus Mänttä-Vilppulan linnustosta Mänttä-Vilppulan linnusto PJ koodin kera

 

https://notskilla.blogi.net/ oheisesta linkistä löydät myös laajalti tietoutta lähiseutumme kiinnostavista luontokohteita. Blogia pitää jämsäläinen luontovalokuvaaja Markku Hakaniemi.