Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Juurusvesi – Suur-Pieksä kelkkareitin rakentamisesta

Moottorikelkkareirin rakentaminen herättää alueen kyläyhdistyksen voimakasta vastustusta. Rakentaminen polkee alueen metsänomistajien etua ja yhteistä tahdonilmaisua vastaan. Lisäksi reitin käyttöönottoa mitätöi Siilinjärven kunnan poisjäänti reittitoimituksesta, jolloin reitistä tulee torso. Suunniteilla oleva Juurusveden syväväylä estää myös moottorikelkkailun reitin molemmista suunnista. Näistä seikoista huolimatta Kuopion kaupunki ajaa jääräpäisesti hanketta eteenpäin.

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistyksen syyskokouksessa 28.11 päätettiin laatia julkilausuma asiasta. Yhdistys yhtyy Murtolahden kylätoimikunnan kantaan ja vastustaa kelkkareitin rakentamista. Alla on lausunto kokonaisuudessaan:

NLY:n Julkilausuma Juurusvesi – Suur-Pieksä kelkkareitistä

Yhdistyksen syyskokouksessa nousi esille moottorikelkkareitin rakentaminen Juurusveden ja Suur-Pieksän välille. Murtolahden kylätoimikunta on jo vuosia jyrkästi vastustanut reitin rakentamista ja Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys yhtyy kylätoimikunnan kantaan.

 

Kyse olisi virallisesta reitistä, ei ajourasta. Virallinen reitti tarkoittaa 6 metriä leveää puhtaaksi raivattua ja tasoitettua ajopintaa. Virallisen reitin rakentamisen kustantaa Kuopion kaupunki (veronmaksajat) ja huollosta vastaa myös kaupunki. Kelkkailijalle reitin käyttö on ilmaista, mikä loukkaa metsänomistajien oikeuksia, kun metsänomistajat pakotetaan luovuttamaan metsämaata uran alle. Haittoja lisää vielä juuristovauriot reitin vieressä oleville puille. Kaikki luontohaitat jäävät metsänomistajille; kelkkailijat vapautuvat täysin reitti- kustannuksista.

 

Kelkkareitti on vailla mieltä myös, koska reitti ei jatku Siilinjärvelle. Siilinjärven kunta ei ole mukana kelkkareittihankkeessa. Samoin reitin ajokäyttö mitätöityy, koska reitin poikki Juurusvedelle on suunnitteilla talvinen syväväylä, mikä olisi ehdoton este kelkkailulle.

 

Tahkon matkailuselvitysten sanoma kertoo, että matkailijat yhä enemmän arvostavat luontoläheisiä ja rauhallisia elämyksiä. Moottorikelkkailu ei sitä ole. Moottorikelkkailu on myös ristiriidassa ilmastomuutoksen torjumisen kanssa sekä kasvihuonekaasupäästöillään että metsäpinta-alaa vähentävillä reiteillään. Metsäpinta-alaa pitäisi kaikin keinoin lisätä. On selvää, että ilmastomuutostietoisuus vahvistuu nopeasti, mikä edelleen tulee vähentämään moottorikelkkailun suosiota. Näin kyse lopulta olisi hukkainvestoinnista.

Moottorikelkkareitin rakentamisesta on luovuttava.

 

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.

Johtokunta