Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Hyvää  luonnonsuojelullista vuotta 2022

Julkaisemme alla NLY:n vuoden 2022 aikana pidetyt kokouspöytäkirjat – sekä viralliset kokoukset asiapapereineen että yhdistyksen johtokunnan kokoukset – aikajärjestyksessä tuorein kokousseloste ensimmäisenä. Haluamme olla mahdollisimman avoimia jäsenistöömme ja yleisöön  päin. Kuka tahansa voi seurata toimintaamme ja selvittää helposti, miten toimintaamme johdetaan ja miten toimintasuunnitelma ohjaa toimintaamme. Lisäksi lopusta löytyy viime vuoden puolelta  syyskokouksen asiapaperit eli syyskokouksen pöytäkirja, toimintasuunnitelma vuodelle 2022 ja talousarvio vuodelle 2022.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.

Johtokunnan kokous 20.7.2022 klo 17.00 Tiaisilla (Laitilantie 21)

Läsnä: Sami Rissanen (puh.joht.), Jouko Holopainen, Kirsti Taattola, Pertti Taattola, Arja Tiainen, Mauri Tiainen (siht.)

Kokouksen alussa kahvitarjoilu. Varsinainen kokous pidetiin ulkona puutarhassa ilta-auringon katveessa.

 

Pöytäkirja 20.7.2022

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Tarkistettiin edellisen kokouksen (9.6) pöytäkirja.
 4. Piirisihteeri Juha Ahola kutsumana Arja Ja Mauri Tiainen osallistuivat 18.7 Siilinjärven Noron sorakuopalla paahderinteen kasvien siementenkeruutalkoisiin. Rudus oy ostaa siemenet ja yhdistys saa tuloja. Siementenkeruu on järkevää työtä lajikatoa vastaan ja on samalla oiva tulolähde yhdistykselle. Työmuotoa tullaan jatkamaan.
 5. Yhdistyksen neljännet niitto- ja haravointitalkoot järjestetään 29.-31.7 Tiilikanautiolla. Tähän mennessä talkoisiin on ilmoittautunut 7 henkilöä. Ilmoittautumisaika päättää 27.7. Sihteeri lähettää ennen talkoiden alkua kaikille mukaan ilmoittautuneille tarkat ohjeet. Talkoisiin voi ottaa osaa myös lyhyemmän aikaa. Yhdistys maksaa km-korvauksen auton käyttäneille. Suositus olisi suosia kimppakyytiä. Yhdistys hankkii myös yhteisiä eväitä, mutta omat eväät on myös syytä varata mukaan. Samoin yhdistys hankkii polttoaineet raivaussahoihin. Ota mukaan raivaussaha, jos sinulla on ja samoin heinäharava, jos on. Lähtö pe Nilsiän torilta klo 9.00 ja Rautavaaralta kirkon parkkipaikalta klo 10. Ennen niiton alkamista kerätään hetki Tiilikanaution siemeniä talteen. Siemenet kuivataan ja pussitetaan ja myöhemmin myydään kuivan paikan siemeninä pientä korvausta vastaan.
 6. Nilsiän taiteiden juhla järjestetään pe 26.8. NLY pitää sieninäyttelyn torilla klo 17-19. Sihteeri huolehtii pöytäpinta-alaa näyttelyä varten noin 10 metriä ja varaa Nilsiän Urheiluautoilijoilta teltan mahdollista sadetta pitämään. Näyttelysienten keruuseen toivotaan osallistuvan johtokunnan jäsenet. Tuoreita sieniä voi tuoda torille klo 15 lähtien, jolloin aloitamme näyttelyn rakentamisen. Soili Kuusela on näyttelyvastaava. Näyttelyn yhteydessä jäsenhankintaa ja yhdistyksen esittelyä. Torilla myös esillä SLL:sta lahjaksi saamamme ständy kertomassa Vuoden Paikallisyhdistys -tittelistämme.
 7. Yhdistyksemme sai OP:n avustuksen nuorten ilmastoryhmän perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen. Sihteeri selvittää yhdessä Nilsiän tulevan nuorisotyöntekiojän kanssa perustavan kokouksen ajankohdan Nuokun tiloihin ja tekee perustavasta kokouksesta pienen monisteen jaettavaksi Nilsiän taiteiden juhlan iltatilaisuudessa sieninäyttelyn yhteydessä.
 8. Muita asioita ei ollut.
 9. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

_______________________________________         _________________________________

Puh.joht. Sami Rissanen                                                siht. Mauri Tiainen

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys

Johtokunnan kokous 9.6.2022 klo 17.00 Sami Rissasella (Yläahontie 50, 73350 Haluna)

Läsnä: Sami Rissanen (puh.joht.), Jouko Holopainen, Kirsti Taattola, Pertti Taattola, Arja Tiainen (etänä), Mauri Tiainen (siht.) (etänä)

Alussa kahvitarjoilu

PÖYTÄKIRJA 9.6.2022

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
 4. Birdlifen pönttöbongaus järjestetään 11.-12.6. Sihteeri valmistelee asiasta jäsenkirjeen. Ohjeet bongaukseen löytyvät kotisivuiltamme löytyvän linkin kautta. 
 5. Luonnonkukkapäivän retki Huutavanholman lehtojensuojelualueelle su 19.6. Lähtö Nilsiän torilta kimppakyydeillä klo 12.00. Kokoontuminen klo 12.30 Huutavanholman reitin lähtökyltin alle Tahkolahden parkkipaikan ylärinteessä. Retken kesto kahdesta kolmeen tuntiin. Retkivarustus Omat eväät mukaan. Tervetuloa myös Tahkon matkailijat retkelle! Retken vetävät Soili Kuusela ja Sami Rissanen. Sami lupautunut viemään tapahtuman ilmoituksia Tahkolle. Käytössä myös 100 suomalaista kasva -lehtistä jokaiselle retkeläiselle. Myös tästä tietoa em. jäsenkirjeessä. Tietoa oli myös 2/2022 Luonnonsuojelijassa. 
 6. Vieraslajitalkoot (jättipalsami) Nilsiän Haapaniemessä to 14.7 klo 15.00. Talkoissa mukana Viekas-koordinaattori Juha Ahola. Tapahtumailmoitus Pitäjäläisen Muistio -palstalle. Kutsutaan paikalle lähimetsän maanomistaja Eero Korhonen, jonka maille jättipalsami on levinnyt.
 7. Niitto- ja haravointitalkoot Tiilikan kansallispuistossa 29.-31.7. Tavoite saada mukaan talkoisiin myös ei-jäseniämme ja rautavaaralaisia. Kimppakyydit ja km-korvaus (25 snt/km). Yhdistys hankkii yhteisiä eväitä. Tapahtumailmoitus oli 2/2022 Luonnonsuojelijassa. 
 8. Yhdistys päätti ottaa kantaa Rautavaaran Metsäkartanon läheisyydessä Ylä-Keyrityn vastarannalla sijaitsevan metsän avohakkuusuunnitelmaan. Metsän omistaa Tornator. Metsäkartanon toiminnanjohtaja Jari Korkalainen pyysi meiltä lausuntoa. Sihteeri laatii pohjatekstin, johon jokainen johtokunnan jäsen voi ottaa kantaa. Sen jälkeen lausunto lähetetään Jari Korkalaiselle, joka lähettää sen eteenpäin. Lausunto pitää jättää kesäkuun aikana.
 9. Nuorten ilmastoryhmän perustamiseen yhdistys sai 1000 euron lahjoituksen Pohjois-Savon Osuuspankilta. Saimme tästä tiedon tänään. Uuden lukukauden alussa ensi syksynä järjestämme ilmastoryhmän perustavan kokouksen Nilsiän nuorisotalolla, jonne kutsumme Kuopion ilmastoryhmästä nuoria kertomaan heidän toiminnastaan ja innostamaan nilsiäläisiä nuoria. Pyydetään lukion biologian opettaja Leila Tolosta yhteistyöhenkilöksi hankkeeseen. Jouko Holopainen on yhteydessä Aholansaaressa järjestettäviin rippileireihin. Tavoite on päästä keskustelemaan nuorten kanssa joko paikalliseen rippikouluun tai etäämmältä saapuneeseen rippikouluun ilmastomuutoksesta ja lajikadosta ja motivoida nuoria toimimaan luonnonsuojeluhengessä ilmastomuutosta vastaan. 
 10. Sami kertoi Konttimäen alussuon ja Kaijanpään suon ennallistamissuunnitelmasta, samoin KLYYn retkestä Rastunsuolle. Samoin Mauri kertoi ilmoittautuneensa ma 20.6 Noron soranottoaluun ennallistamista esittelevään tilaisuuteen Siilinjärvellä. Sami ilmoitti itsensä myös mukaan tälle retkelle.
 11. Seuraava kokous pidetään Tiaisilla pe 15.7 klo 17.00.
 12. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

___________________________________                 ____________________________________

Puh.joht. Sami Rissanen                                                siht. Mauri Tiainen

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.

Johtokunnan kokous

Ti 19.4.2022 klo 18

Webinaari: Kokouksessa mukana Sami Rissanen (puh.joht.), Hanna Parviainen, Jouko Holopainen, Kirsti Taattola, Arja Tiainen, Mauri Tiainen (siht.)

 

Pöytäkirja 19.4.2022

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 3. Hyväksyttiin edellisen johtokunnan kokouksen (25.1.) pöytäkirja.
 4. Päätettiin pitää yhdistyksen km-korvaus edelleen samana eli 0.25 snt/km.
 5. Pönttötalkoot:
 6. Erikoispönttöjen rakentaminen jatkuu su 24.4 klo 12 Ari Ruuskasen kotipihalla.
 7. Pönttöjen vienti Metsäkartanolle sovitaan talkoissa. Pönttöjen hinta on sama, mikä on ilmoitettu kotisivuillamme. Neljä pönttöä annetaan lahjana Metsäkartanolle neljästä toimintavuosikymmenestä. Laskutetaan valtion km-korvaus 0.46 snt/km + peräkärry 0.8 snt/km. Sihteeri tekee laskun.
 8. Louhosareenan pöntötys. Rakentamisen loppuun saattaminen ensi sunnuntain 24.4 pönttötalkoissa. Nimikyltit tehdään Joukon haapalaudalle kolvilla polttamalla ja kyltit kiinnitetään pönttöihin. Lisäksi Kirsti ehdotti karttaa alueesta, johon merkittäisiin pöntöt ja monisteen toiselle puolelle tietoa pöntöistä. Monisteet olisivat jaossa pöntötyksestä kiinnostuneille. Pönttöjen viennin Louhosareenalle hoitavat Sami ja Mauri esisopimuksen mukaisiin paikkoihin. Matti Kuosmasen toive: Median kutsutaan paikalle, kun projekti valmis. Sihteeri tekee laskun, jonka loppusummaksi johtokunta arvioi 600 €. Kustannuslaskelma toimitetaan Matti Kuosmaselle ennen pönttöjen maastoon vientiä.
 9. Fingridin liito-oravapönttöjen (6 kpl) ja tiaispönttöjen (6 kpl) maastoon vienti tapahtuu yhteistyössä Kai Jägerholmin (Iisalmen luonnonystävät) myöhemmin Kain kanssa sovittavana ajankohtana. NLY hoitaa siis pöntöt ja paikalle kuljetuksen Siilinjärvelle ja Lapinlahdelle. Laskutuksen sisällöstä neuvotellaan Kai Jägerholmin kanssa.
 10. Keskustelua Nuorten ilmastoryhmän perustamisesta Nilsiään. Käydyn keskustelun mukaan pyritään ensi syksynä kutsumaan koolle nilsiäläisiä nuoria (etupäässä lukiolaisia) ja kysytään kokoukseen paikanpäälle KLYY:n ilmastoryhmän vetäjää kertomaan, millaista toimintaa heillä on ollut. Kesän aikana Jouko ja Mauri (muitakin voi tulla mukaan) ottavat yhteyttä Aholansaaren rippikoululeiriin ja ehdottavat ilmastoaiheista keskustelutilaisuutta Aholansaaressa leirin nuorten kanssa. Lisäksi pyritään saamaan Nilsiän nuoria mukaan vieraslajitalkoisiin ja Tiilikan niittotalkoisiin heinäkuun lopulla.
 11. La 21.5 tehdään luonto- ja linturetki nimikkometsäämme Juuan Havukkakorpeen ja edelleen Kolin lehtometsiin. Retkeilyn jälkeen ruokailu Kolinkeitaalla keskellä kansallispuistoa. Retken teemoina linnun ja luonnonyrtit. Yhdistys maksaa retkeläisille (yhdistyksen jäsenille) lounaan Kolinkeitaalla. (kts. https://kolinkeidas.com ) Sihteeri ottaa yhteyttä Kolinkeitaaseen. Jäsenkirje lähetetään retkestä hyvissä ajoin jäsenillemme.
 12. Pönttöbongaus järjestetään 11.-12.6, johon yhdistyksen jäsenet voivat ottaa osaa. Kts. tarkemmat ohjeet https://www.birdlife.fi/tapahtumat/ponttobongaus/ .Tarkkaillaan (pihapiirin) pöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoitetaan tulos verkkolomakkeella Suomen BirdLife’en.
 13. Luonnonkukkapäivän retki uudistetulle Luotteisen lehtojensuojelualueen luontopolulle su 19.6. Sihteeri, joka on vetänyt aikaisemmin retken, saattaa olla matkoilla tuolloin. Sovittiin, että retken vetää Soili (sovittu puhelimessa) yhteistyössä Samin ja Joukon kanssa.
 14. OP:n Teemme yhdessä hyvää -yhdistyslahjoitushaku järjestetään 19.4.-15.5. (kts. https://www.lyyti.fi/reg/Teemme_yhdessa_hyvaa_lahjoitushaku_6908 . NLY päätti hakea projektirahaa nuorten toiminnan kehittämiseen. Keskustellaan hakemukseen tarvittavista perusteista pönttötalkoissa su 24.4.
 15. Muut asiat. Kirsti toi esille Taiteiden juhlan (pe 26.8) suunnittelupalaverin 2.5 klo 16.30, jossa olisi NLY:n hyvä olla mukana joko kokouspaikalla tai netin kautta. Sihteeri voi osallistua. Samoin Kirsti toi tiedoksi Pitäjänyhdistyksen vuosikokous, joka pidetään 26.4 klo 18.
 16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

 

__________________________________________   ___________________________________

Puh.joht. Sami Rissanen                                                siht. Mauri Tiainen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry

KEVÄTKOKOUS  2022

Nilsiän virastotalon kahvio, 2.krs

Ma 21.3.2022 klo 17.00

 

Paikalla oli 13 henkilöä.

 

Kokouksen alussa vieraamme Tiia Kampman, Tiilikan kansallispuiston laajennussuunnitelman Master Planin tekijä, joka kertoo kansallispuiston laajennussuunnitelmasta. Keskustelun lomassa kahvitarjoilu.

 

Kevätkokouksen PÖYTÄKIRJA

 

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Sami Rissanen avasi kokouksen.

 

 1. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Rissanen ja sihteeriksi Mauri Tiainen.

 

 1. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Maija Parviainen ja Raimo Lipponen.
 2. Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus. (liite 1)

 

 1. Hyväksyttiin vuoden 2021 tilit. (liite 2)

 

 1. Kuultiin toiminnantarkastaja Ari Ruuskasen lausunto vuoden 2021 tileistä ja toiminnasta.

 

 1. Vahvistettiin toiminnantarkastajan vuoden 2021 lausunto ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

 1. Tiedotettiin yhdistyksen lähiajan tulevasta toiminnasta (linnunpönttötalkoot).

 

 1. Keskusteltiin nilsiäläisten nuorten toimintaryhmän perustamisesta aiheena ilmastomuutos ja lajikato.

 

 1. Tervehdittiin ilolla Luonnonperintösäätiön vanhan suojelumetsän (67 ha) hankkimista Syvärin Aholansaaresta.

 

 1. Tuotiin tiedoksi entisen puheenjohtajamme Kari Arolan kuolema 17.2 ja kukkalähetyksen ja osanoton toimittaminen Karin vaimolle.

 

 1. Koillis-Savon luonnonystävien puheenjohtajan Tuula Murasen tervehdys Nilsiän luonnonsuojeluyhdistykselle ja lahjan (pala Tappuranrinteen ikimetsää) vastaanottaminen Suomen Luonnonsuojeluliiton Vuoden Paikallisyhdistys-tittelin johdosta.

 

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

 

________________________________         _____________________________

Puh.joht. Sami Rissanen                               siht. Mauri Tiainen

 

Pöytäkirjantarkastajat:

 

________________________________         _____________________________

Maija Parviainen                                         Raimo Lipponen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry                                                                            liite 1

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

 

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry. perustaa toimintansa luonnonsuojelun, luonnontuntemuksen edistämisen ja ympäristönsuojelun ympärille.

 

Vuotta 2021 haastoi edellisen vuoden tavoin koronapandemia, joka on vaikeuttanut työtämme ja muuttanut monia toimintasuunnitelman kohtia, mutta harvoin mikään tapahtuma kokonaan peruuntui. Kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset kuten kokoukset lähes poikkeuksetta hoidettiin netin välityksellä. Sen sijaan ulkotapahtumat toteutuivat usein suunnitelman mukaisesti.

 

Vuoden aikana on järjestetty useita talkoita, jotka ovat edelleen parantaneet yhdistyksen taloutta. Vieraslajeja on torjuttu kahdessa eri kohteessa Nilsiän keskustan alueella.

 

Retkiä ja yleisötapahtumia on ollut useita, mutta mahdollisesti koronasta johtuen osallistujien määrä on jäänyt pienenpuoleiseksi. Uutena toimintamuotona nuorisolle suunnattu valokuvauskilpailu.

 

 

Yhteistyötä on tehty ulkopuolisten tahojen kanssa. Piirin merkitys yhteistyössä korostuu, mutta hyvään yhteistyöhön on päästy myös Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen kanssa ja Koillis-Savon luonnonystävien kanssa. Työstetty kaksi kannanottoa.

 

Tunnustuksena vireästä toiminnasta yhdistys valittiin SLL:n vuoden paikallisyhdistykseksi. Yhdistys on perustettu 1986. Jäseniä yhdistyksessä 37 vuoden lopussa.

 

Tapahtumat:

 

 1. Ylimääräinen vuosikokous netin kautta uuden puheenjohtajan, Kari Arolan valitsemiseksi 15.1.
 2. Johtokunnan ensimmäinen kokous netin kautta 15.1.
 3. Osallistuttiin Bird Life pihabongaukseen 30.-31.1 ja tuloksista laadittiin myös yhteenveto Nilsiän talvilinnuista ja tulokset julkaistiin yhdistyksen kotisivuilla.
 4. Kevätkokous pidettiin 12.2 netin välityksellä ja vieraana kokouksessa oli Jaakko Haverinen, joka kertoi purojen ennallistamisesta ja taimenkannan palauttamisesta entisiin kutujokiin.
 5. Yhdistyksen jäsenille tehtiin jäsenkysely 24.2 ja vastauksista laadittiin yhteenveto.
 6. Kevään linnunpönttötalkoot järjestettiin maalis-huhtikuussa neljänä eri päivänä Sakari Pentikäisen autotallissa Halunalla. Eri kokoisia pönttöjä rakennettiin 44 kpl ja viisi hyönteishotellia. Kaikki tuotteet saatiin kaupaksi. Talkoolaisia 5.
 7. Johtokunnan toinen kokous 22.4 netin välityksellä.
 8. Jäsenkirjeitä lähetettiin yhdistyksen jäsenille vuoden aikana 4 kpl: 24.4, 22.7, 18.10 ja 8.11. Jäsenkirjeissä tiedotettiin lähiajan tapahtumista ja innostettiin mukaan toimintaan.
 9. Yhdistys laati oman lausuntonsa Vuoksen vesistön Nilsiän reitin vesienhoitosuunnitelmasta vuosille 2022-2027. Lausunto on luettavissa yhdistyksen kotisivuilta. Lausunto lähetettiin ELY-keskukseen 14.5. Lausunnon laati Mauri Tiainen ja Kari Arola.
 10. Linturetki Juankosken Rupsanlahteen 20.5 yhteistyössä Koillis-Savon luonnonystävien kanssa. Samalla käytiin tutustumassa Juankosken ja Karjalankosken vastavalmistuneisiin kalateihin. Meiltä mukana 7, Juankoskelta 5.
 11. Johtokunnan kolmas kokous 25.5 Kari Arolan kesämökillä (Lastulahdentie 576).
 12. Lahjoitus (500 €) Luonnonperintösäätiölle, kohteena Havukkakorpi-aarnimetsä Juukassa.
 13. Luontoaiheinen nilsiäläisille nuorille suunnattu valokuvauskilpailu järjestettiin 15.5-31.7. Kilpailuun otti osaa 10 nuorta ja kolme parasta palkittiin Nilsiän taiteiden juhlassa 27.8 virastotalon valtuustosalissa. Kaikista kuvista teetettiin suurennokset kokoon 40×30 cm ja rakennettiin valokuvanäyttely Nilsiän kirjastoon 28.8 – 5.9.
 14. Luonnonkukkapäivän retki Kinahmin Pölkkypuron lehtoon 20.6. Mukana 8 retkeläistä.
 15. Vieraslajitalkoot Nilsiän keskustassa Arvi Lievosen tontilla Nilsiäntie 96 jättiputkea torjuen 3.7 ja 1.8. Talkoissa mukana Esa Ruuskanen ja Mauri Tiainen.
 16. Vieraslajitalkoot Nilsiän Haapaniemessä 26.7. Kitkeminen kohdistui jättipalsamiin. Paikalla oli myös Viekashankkeen koordinaattori, piirisihteerimme Juha Ahola. Työ jatkuu samassa kohteessa kesällä 2022. Mukana 7 talkoolaista.
 17. Tiilikan kansallispuiston niitto- ja haravointitalkoot 31.7-2.8. Majoitus Uiton kämpällä. Talkoolaisia oli yhtensä 6. Metsähallitus maksoi yhdistykselle korvausta työstä 1000 €.
 18. Yhdistyksen kesäretki Etelä-Konneveden kansallispuistoon 7.-8.8. Ohjelmassa kanoottimelontaa ja risteily M/S Linnea laivalla. Kesäretkelle osallistui vain kolme yhdistyksen jäsentä.
 19. Johtokunnan neljäs kokous Tiaisilla (Laitilantie 21) 11.8
 20. Yhdistyksen sieninäyttely 4.9 Nilsiän virastotalon yläkerrassa Soili Kuuselan johdolla. Näyttelyyn tutustui noin 25 sienistä kiinnostunutta.
 21. Retki Raimo Lipposen Metso-suojeluohjelman suojelukohteisiin Reittiön Ruokoskylässä ja Rahasmäen Pieni-Kaatiolammen rannalla 25.9. Mukana 8 retkeläistä.
 22. Johtokunnan viides kokous Jorma Airaksisella (Lusperinkuja 11) 27.10.
 23. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 17.11 osin kasvokkain ja osin netin välityksellä. Vieraanamme oli Helsingistä käsin evoluutiobiologi Noora Kaunisto, joka puhui eläinten tunnetaidoista ja käyttäytymisestä. Kokoukseen osallistui 10 paikanpäällä ja kolme netin kautta.
 24. Vierailu Matti Kuosmasen kanssa Louhosareenalle 20.11 ja sopiminen Louhosareenan lintupöntötyksestä keväällä 2022. Vierailulla mukana Sami Rissanen ja Mauri Tiainen.
 25. Valtioneuvoston teki päätöksen 18.11 valtakunnallisista arvokkaista maisemakohteista ja päätökseen piiriin kuuluu kaksi kohdetta Nilsiästä, Nilsiän mäkikylät Kinahmi-Sänkimäessä ja Pisa Lastukoskella. Yhdistyksemme antoi oman lausuntonsa kohteista 28.12.2020.
 26. Yhdistyksen pikkujoulut ravintola Pöllissä 10.12. Mukana 12 jäsentämme.
 27. Yhdistykselle sai valtakunnallista tunnustusta aktiivisuudestaan 17.12, kun SLL palkitsi NLY:n vuoden paikallisyhdistyksenä. Tunnustus otettiin ilolla vastaan.
 28. Piirihalliuksen kokouksiin, jotka nekin etupäässä järjestettiin netin kautta, osallistui vuoden aikana Sami Rissanen ja Mauri Tiainen.
 29. Mauri Tiainen mukana piirin syyskokouksessa Iisalmen luonnontieteellisellä museolla 27.11. Tilaisuudessa sihteeri esitteli diakuvin Sonkajärven Kalliomäen vanhan metsän, joka pyritään saamaan vanhojen metsien suojelun piiriin.
 30. Vuoden lopussa yhdistykseen kuului 37 jäsentä. Jäsenistössä on tapahtunut pientä lisäystä.

 

Lisäksi yhdistyksen kotisivuja sll.fi/nilsia on pidetty kaiken aikaa ajan tasalla.

 

Pitäjäläiseen on kirjoitettu ajankohtaisia luontoa käsitteleviä juttuja.

 

Osallistuttu Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen toimintaan.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys

Vapaamuotoinen keskustelupalaveri

14.2.2022 klo 16.00-18.00

Ravintola Pölli, Nilsiä

Vieraana piirisihteeri Juha Ahola

Läsnä johtokunnasta: Sami Rissanen, Hanna Parviainen, Sakari Pentikäinen, Jouko Holopainen, Kirsti Taattola, Pertti Taattola, Arja Tiainen, Mauri Tiainen

 

Muistio 14.2 palaverista

Varsinaisia päätöksiä palaverissa ei tehty.

 

Juha Ahola kertoi terveisiä SLL:stä. Tulevana kevätkautena pääteemana on luontokato. 24.2 avataan liiton sivut (sll.fi/luontokato), josta löytyy materiaalia teeman käsittelyyn paikallistasolla. Tarkoitus olisi käsitellä aihetta kaikissa niissä yhdistysten tilaisuuksissa, jotka liittyvät aiheeseen. Teemaa lanseerataan lauseella ”Tee luontotekoja ja liity jäseneksi”. Liitto aikoo listata 100 ilmastotekoa, joita voi kuka tahansa tehdä omassa elämässään. Teeman käsittelyn yhteydessä liiton tavoite on tuhat uutta jäsentä. Piirisihteeri nosti NLY:n tavoitteeksi nostaa jäsenmäärää 45 tämän vuoden aikana.

 

Vasta syksyllä nostetaan kaivosteema esille.

 

NLY voisi nostaa luontokato teemaa esille luontokukkapäivän retken yhteydessä kesäkuussa, kevätretkellä vanhan metsän suojelukohteeseen Juuan Havukkakorpeen toukokuussa, Tiilikan niitto- ja haravointitalkoissa heinäkuun 29.-31. päivänä ja kevätkokouksen yhteydessä 21.3, jonka luentoaiheeksi on tulossa Tiilikan kansallispuiston laajennushanke kaivosteeman siirtyessä syksyyn. Tiia Kampman, Tiilikan master planin laatija, on lupautunut tulemaan vieraaksemme ja kertomaan suunnitelman etenemisestä.

 

Piirisihteeri mainitsi valmiudestaan tulla Nilsiään sellaiseen tilaisuuteen, jossa olisi paljon ihmisiä ja jonne voisi NLY:n lisäksi tulla mukaan myös Pohjois-Savon piiri. Tällainen tapahtuma olisi Nilsiän taiteiden juhlan toritapahtuma, jossa on aina paljon ihmisiä koolla. Kirsti Taattola avasi järjestelyn puolella olevia ongelmia Kuopion kaupungin tuen olennaisesti pienentyessä. Jos ensi syksynä taiteiden juhlaa vietetään (ajankohdaksi suunniteltu pe 26.8), piiri on tervetullut mukaan.

 

Keskusteluissa nousi uutena toimintamuotona villiyrtit. Kevätkesällä luonnossa kasvaa monia luonnonvaraisia kasveja, joita voi käyttää yrttien tavoin mausteena, rohdoksina ja salaatteina. Samalla yrttilajeja etsittäessä tulee kiinnitettyä huomiota ylipäätään lajien esiintymiseen ja runsauteen ja näin tällainen toiminta nivoutuu osaksi lajikadon teemaa. Kirsti Taattola arveli Marttojen olevan kovasti kiinnostuneita tällaisesta toiminnasta. Samoin Juha Ahola kertoi, että hän tietää ihmisen, joka järjestää tällaisia kursseja.

 

Pitkään keskustelimme, miten saisimme mukaan enemmän nuoria. Viime vuonna nuorten valokuvauskilpailun järjestäminen oli hyvä yritys, mutta tulos jäi laihaksi. Emme onnistuneet saamaan nuoria ainakaan vielä mukaan toimintaamme. Yksi lenkki olisi yläkoulun biologian opettajan Paula Härkösen jäseneksi saaminen yhdistykseen, jolloin vaikuttamisponnistelut olisi helpompi toteuttaa nuoriin päin, mutta vielä Paula ei ole liittynyt mukaan lupailuistaan huolimatta. Jouko Holopainen lupasi vielä yrittää Paulan mukaan vetämistä. Sakari Pentikäinen ehdotti Aholansaaren rippikoululaisten puoleen suunnattua kampanjointia. Idea on hyvä, vaikka suurin osa nuorista onkin vieraspaikkakuntalaisia.

 

Hanna Parviainen otti esille parempana kohdeyleisönä 20-30 vuotiaat aikuiset, jotka ovat jo asettuneet paremmin paikoilleen. Tähän Mauri Tiainen tarttui tuomalla esille toimintasuunnitelmaankin kirjatun lastentapahtuman nilsiäläisille lapsille. Sen kautta saataisiin yhteys nuoriin aikuisiin, jotka voisivat omien pienten lastensa kautta tulla mukaan toimintaamme. Tapahtuman voisi järjestää yhteistyössä MLL:n ja/tai 4H:n kanssa. Mauri on ollut alustavasti yhteydessä myös Jaana Hiltuseen, joka toimii aktiivisesti Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistyksessä ja on ympäristökasvattaja. Juha Ahola kertoi, että hänellä on tiedossa myös aktiivinen henkilö, joka on järjestänyt paljon lasten luontotapahtumia.

 

Pohdittiin myös kovasti, miten saataisiin ihmisiä – niin omia jäseniä kuin ulkopuolisiakin – mukaan talkoisiin. Juha Ahola ehdotti paperisen jäsenkirjeen lähettämistä kokeilumielessä. Aivan hyvin voisi yhden tällaisen jäsenkirjeen laatia ja laittaa menemään se postin kautta. Tiilikan talkoot heinäkuussa olisi hyvä houkutustapahtuma, koska talkoisiin todella tarvittaisiin enemmän väkeä ja Tiilikan talkootapahtuma kestoltaan 2-3 päiväisenä antaisi hyvät tartuntapinnan niihin ihmisiin, jotka mukaan lähtisivät. Kauniin luonnon helmassa työtä tehden ja rentoa yhdessäoloa nuotiolla ja saunan lauteilla rupatellen. Talkoot järjestetään 29.-31.7. Asiasta sovittu Marko Haapalehdon kanssa ja Uiton kämppä varattu tuoksi ajaksi käyttöömme.

 

Mauri Tiainen kertoi yhteistyöstä Matti Kuosmasen kanssa ja Louhosareenan pöntötysprojektista. Sami Rissanen ja Mauri Tiainen kävivät viime syksynä tapaamassa Matti Kuosmasta Louhosareenalla ja silloin alustavasti sovittiin pönttöjen toimittamisesta ja paikoilleen asettamisesta Louhosareenalle. Pönttötalkoot pidetään maalis-huhtikuussa Sakari Pentikäisen autotallissa ja Sakari vahvisti, että näin voidaan toimia.

 

Lopuksi Hanna Parviainen esitteli facebook-vastaavana ideoita, mitä asioita fb-sivuilla voisi tuoda esille. Omien NLY:n tapahtuminen lisäksi sivuilla voi olla piirin tapahtumia, napakoita juttuja liiton nettisivuilta, johtokunnan kirjoituksia (ei pitkiä) ja kaikki kuvilla varustettuna. Kuvat ovat tärkeitä, koska niiden kautta syntyy kiinnostus tekstiin. Hanna tekee päätökset, mitä julkaistaan.

 

Vapaan ja rönsyilevän parituntisen rupattelun aikana nautimme ystävänpäivän kahvit. Kaikki saattoi sanoa, mitä halusi ja yleisesti ottaen kaikki olivat tyytyväisiä tapaamiseen. Siksipä ainokaisena epävirallisena päätöksenä olio, että tapaamisia, jossa piirisihteeri on mukana, voisi jatkaa kerran vuodessa. Tapaamisiin siis vuoden 2023 alkupuolella.

 

Toimintatarmokasta vuotta NLY:lle.

 

Nilsiässä 14.2.2022

 

(Muistion kirjoitti Mauri Tiainen)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry

Johtokunnan kokous ti 25.11.2022 klo 18.00     Webinaari

Netin kautta paikalla:  Sami Rissanen (puh.joht.), Jouko Holopainen, Hanna Parviainen, Arja Tiainen ja Mauri Tiainen (siht.)

 

JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  25.1.2022

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Tarkistettiin edellisen johtokunnan (27.10) kokouksen pöytäkirja.
 4. Vuoden 2022 taloudenhoitajaksi valittiin Arja Tiainen, yhdistyksen facebook -vastaavaksi valittiin Hanna Parviainen ja täydennettiin johtokunta uudella jäsenellä, Jouko Holopaisella. Varapuheenjohtajan nimeäminen siirrettiin myöhempään ajankohtaan.
 5. Pihabongaus järjestetään 29.-30.1 eli ensi lauantaina ja sunnuntaina. Järjestäjänä toimii Suomen Bird Life. Tapahtuma järjestetään 17. kerran ja siihen osallistui viime vuonna noin 16 000 lintulaskijaa. Osallistuja tarkkailee omalla pihallaan tai muussa sopivassa paikassa talvilintuja tunnin ajan ja merkitsee havaitsemansa lintulajit ja yksilömäärät ylös järjestäjän antamien ohjeiden mukaan. Havaintotulokset ilmoitetaan netin kautta ja havainnoista tehdään yhteenveto ja tuloksia verrataan aikaisempien vuosien tuloksiin ja näin saadaan arvokasta seurantatietoa Suomen talvilintukannasta. Sihteeri tekee asiasta jäsenkirjeen ja lähettää kaikille jäsenillemme kutsun osallistua pihabongaukseen. Nilsiän lintuhavainnoista tehdään vertaileva tutkimus viime vuoden laskentatuloksiin ja yhteenveto pyritään saamaan Pitäjäläiseen.
 6. Piirisihteeri Juha Ahola on ilmoittanut halukkuutensa tulla vieraaksemme. Tarkoitus olisi pitää suunnittelupalaveri ja kuulla liiton terveiset tämän vuoden toiminnasta, mietti yhdessä tulevan vuoden toimintaa ja yhteistyökuvioita piirin ja muiden paikallisyhdistysten kanssa. Tapaamisajankohdaksi ehdotetaan joko ke 16.2 tai to 24.2.
 7. Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja ehdotettu ajankohta ma 21.3. Kokousta varten sihteeri tekee toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja taloudenhoitaja tilinpäätöksen vuodelta 2021, jotka molemmat toimitetaan toiminnantarkastaja Ari Ruuskaselle hyvissä ajoin ennen kevätkokousta. Kokouksen teemasta ja vieraasta päätetään myöhemmin.
 8. Sihteeri kertoi uusimmat kuulumiset Sonkajärven Kalliomäen vanhan metsä suojeluhankkeesta.
 9. Yhdistys haluaa olla mukana kaikin tavoin Tiilikkajärven kansallispuiston laajennussuunnitelman toteuttamisessa. Käytiin keskustelua metsästyksen sallimisesta laajennusosan alueella. Yhdistys pyrkii olemaan joustava metsästystä kohtaan, jos sillä edesautetaan suunnitelman toteutumista. Metsästäjät ovat yksi keskeinen ryhmä, jonka myönteinen asenne edesauttaa toivottuun ratkaisuun pääsyä. Yhdistys harkitsee oman aihetta käsittelevän tilaisuuden järjestämistä Rautavaaralla. Samalla voitaisiin pyrkiä vetämään rautavaaralaisia Tiilikan niittotalkoisiin mukaan ja samoin saamaan uusia jäseniä.
 10. Keskusteltiin erilaisista keinoista hyödyntää saamaamme tunnustusta toiminnassamme. Juuri lahjaksi saatu logolippu antaa hyvän pohjan esillä olemiseen niin sisä- kuin ulkotiloissa. Logolippua on syytä pitää esillä aina, missä olemme ihmisten parissa ja kertoa myös ihmisille, miten logolippu on käyttöömme tullut. Keskustelussa nousi esille myös sorvattujen linnunpönttöjen rakentaminen mahdollisesti yhteistyössä metsästäjäjärjestöjen kanssa. Jouko Holopainen lupautui selvittämään, mistä löytää sorvi tällaisten pönttöjen tekoon.
 11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

__________________________________________   _________________________________

Sami Rissanen (puh.joht.)                                              Mauri Tiainen (siht.)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry

Syyskokous sunnuntaina 17.11.2021 klo 18.00

Nilsiän virastotalon 2.kerroksen aula

Kokouksen alussa evoluutiobiologi Noora Kaunisto pitää esitelmän aiheesta Eläinten mielenmaisema ja tunteet. Noora osallistuu kokoukseemme netin kautta Helsingistä käsin.

Esitelmän jälkeen kahvitarjoilu.

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA   17.11.2022

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Kari Arola avasi kokouksen netin kautta Helsingistä.
 2. Syyskokouksen järjestäytyminen:Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Kari Arola, sihteeriksi Mauri Tiainen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Arja Tiainen ja Sami Rissanen.
 3. Todetttin kokous lailliseksi ja päätösvaltaisiseksi.
 4. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2022 Sami Rissanen.
 5. Valitaan yhdistykselle sihteeriksi vuodelle 2022 Mauri Tiainen.
 6. Valitaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2022: Soili Kuusela (jäsen), Hanna Parviainen (jäsen), Arja Tiainen (jäsen), Mauri Tiainen (jäsen), Sakari Pentikäinen (varajäsen), Pertti Taattola (varajäsen), Kirsti Taattola (varajäsen). Johtokunnan yksi varajäsenen paikka jäi vielä täyttämättä. Johtokunta voi täydentää kokoonpanoaan myöhemmin.
 7. Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2022: varsinainen jäsen 38 €, opiskelijat 28 €, perheenjäsen 15 €.
 8. Valittiin yhdistykselle toiminnantarkastaja vuodelle 2022 Ari Ruuskanen.
 9. Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022. (liite 1)
 10. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2022. (liite 2)
 11. Tuotiin tiedoksi seuraavat asiat:  a) Piirin Syyskokous la 27.11 klo 13 Iisalmen luonnontieteellisellä   NLY:n edustajiksi kokoukseen valittiin Mauri Tiainen ja  Sami Rissanen. Kokoukseen voi osallistua myös etänä. b) NLY:n pikkujoulut pe 10.12 klo 15 ravintola Pöllissä, samalla Nilsiän nuorille tiedotustilaisuus toiminnastamme. Tarjolla joulupuuroa ja torttukahvit.
 12. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

___________________________________         _______________________________

Puh.joht. Kari Arola                                                                 siht. Mauri Tiainen

Pöytäkirjan tarkastajat:

___________________________________         _______________________________

Arja Tiainen                                                                              Sami Rissanen

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.                                                                  (liite 1)

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

(Hyväksyttiin tässä muodossa yhdistyksen syyskokouksessa 17.11)

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, jonka päätoimialue on Nilsiä. Yhdistys pyrkii eri keinoin edistämään luonnonsuojelua ja ympäristönsuojelua omalla toiminta-alueellaan ja lähiympäristössä.

Yhdistys korostaa toiminnassaan ajankohtaisuutta. Toimintasuunnitelmassa on sekä uutta, kokeilevaa toimintaa että vuosittain toistuvia toimintamuotoja. Yhdistys järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia, pitää aktiivisesti yhteyttä jäsenistöönsä jäsenkirjeiden avulla, järjestää retkiä eri vuodenaikoina tavoitteena suojeluhenkisyyden ja luonnon arvostamisen vahvistaminen Varainhankinnan vahvistamiseksi järjestämme talkoita. Jäsenhankintaa tehdään yhdistyksen tilaisuuksissa. Yhdistyksellä on omat kotisivut (sll.fi/nilsia), joita käytetään monipuolisesti tiedottamiseen.

Vuosi 2022 on SLL:n päätöksellä kaivostoiminnan teemavuosi, mikä näkyy myös NLY:n toiminnassa. Toimintasuunnitelmassa on sekä kevät- että syyspuolella aihetta sivuavat tilaisuudet. Tarvittaessa laadimme myös lausuntoja ja kannanottoja.

Vuodelle 2022 on suunniteltu seuraavia tapahtumia:

 • Tammikuussa jatketaan pihabongauksella. Seurataan talvilintukantoja Nilsiässä ja verrataan tuloksia vuoden takaisiin.
 • Helmikuussa kevätkokous. Esillä vuoden teema (kaivokset, kaivoslain uudistus)
 • Maaliskuussa-huhtikuussa linnunpönttö- ja hyönteishotellitalkoot Sakari Pentikäisellä. Pönttösopimus Matti Kuosmasen kanssa.
 • Toukokuussa luonto- ja linturetki ”omistamaamme” vanhan metsän suojelukohteeseen Havukkakorpeen Juuan kunnassa. Samalla retkeilemme Kolilla keväisissä metsissä ja niityillä lintuja kuulostellen. Ruokailu Mattilan tilalla (Kolinkeidas).
 • Kesäkuussa lastentapahtuma Nilsiän vanhalla hautausmaalla ja Laitilantien leikkikentällä. Pyydetään tapahtumaan mukaan myös MLL ja 4H-yhdistys.
 • 6 Luontokukkapäivän retki uudelleen rakennetulle Huutavanholman lehtojensuojelualueelle.
 • Heinäkuussa jättipalsamitalkoot Haapaniemeen (sama kohde kuin kesällä 2021).
 • Elokuussa Tiilikanaution niitto- ja haravointitalkoot. (Alustavasti talkoista sovittu Marko Haapalehdon kanssa) (Tiilikan laajennussuunnitelma)
 • Sieninäyttely elo-syyskuussa Nilsiän torilla yhteistyössä Nilsiän Marttojen kanssa. Vuokrataan tarkoitukseen teltta (esim. Nilsiän urheiluautoilijoiden teltta), joka voitaisiin pystyttää torille. Näin tilaisuus voisi vetää enemmän ihmisiä.
 • Lokakuussa kaivosaiheinen teematilaisuus (SLL: vuonna 2022 teemana kaivostoiminta). Esim. Talvivaaran kaivoksen laajennussuunnitelma tai Yaran kaivos, yhteistyö Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.
 • Marraskuussa syyskokous.
 • Joulukuussa yhdistyksen pikkujoulut.
—————————————————————————————————————————————————————————————–

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.                                                                           (liite 2)

Talousarvio 2022

(hyväksyttiin tässä muodossa yhdistyksen syyskokouksessa 17.11.2021)

Tulot:

 

Jäsenmaksut                                             35×7,60 €                                                 266 €

 

Pönttötalkoiden myyntituloja                                                                                   400 €

 

Tiilikan aution talkoot                                                                                               1300 €

__________________

Yht.               1966 €

Menot:

 

Ilmoituskulut                                                                                                             200 €

 

Matkakorvaukset                                                                                                      300 €

 

Retket                                                                                                                          800 €

 

Tilaisuuksien järjestelykulut, luentopalkkiot                                                      400 €

 

Lahjoitukset                                                                                                               500 €

___________________

Yht.                2200 €

Yhdistyksen tilillä tänään 17.11.2021.       3380.12 €