Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Taimenpurojen kunnostamisesta ja soiden en­nal­lis­ta­mi­ses­ta

Seulakoski, Syvärinjoki
Raimo Timonen rakentamassa sorapatoa Seulakoskella 1.11.2019

Nilsiässä on toiminut jo kolmisen vuotta Nilsiän reitin suojeluyhdistys tavoitteena taimenen palauttaminen lisääntymään pieniin puroihin. Työ on edennyt ja useita pieniä jokia ja puroja on kunnostettu rakentamalla sorasta sopivia kutopohjia. Työ on kärsivällisyyttä vaativaa ja paljolti perustuu talkoisiin ja asiasta innostuneisiin ihmisiin. Työn tuloksellisuus riippuu myös purojen  ja jokien veden laadusta, johon taas vaikuttaa metsien ja soiden ojitukset. Suurin uhka on  veden alhainen pH ja humuspitoisuus.

Suomessa soita on ojitettu miljoonia hehtaareita ja kohteina ovat olleet usein liian karut suot. Näillä metsän kasvu on jäänyt olemattomaksi, mutta suon luonnontilaisuus  on hävitetty ja turpeen kasvu on päättynyt. Pois valuvat vedet ovat heikentäneet vaelluskalojen lisääntymistä, jota vielä purojen perkaaminen on pahentanut. Samalla suot ovat muuttuneet hiilen nielusta hiiltä ilmakehään vapauttaviksi. Toiminnalla on kasvatettu tuntuvasti Suomen hiilijalanjälkeä.

Suomen luonnonsuojeluliitto on ollut perustassa monen muun valtakunnallisen toimijan kanssa ns. Hiilipörssiä, jossa ulkopuolisilla lahjoitusvaroilla on tarkoitus ennallistaa vähätuottoisia tai tuottamattomia soita. Soiden ennallistaminen on hiilen sidonnan kannalta tärkeä toimenpide. Mutta samalla se kohentaa pienvesien ekologista tilaa vähentäen humuksen eroosiota ja nostaen veden pH-arvoja vaelluskaloille parempaan suuntaan.

Näistä asioista puhutaan ja keskustellaan Nilsiän luonnonsuojeluyhdistyksen syyskokouksessa 1.12 klo 16. Kokouspaikkana on Nilsiän Manttu, joka sijaitsee aivan Nilsiän kirkon vieressä, osoite Vesitornintie 1. Paikalla asiantuntijana on dosentti Raimo Timonen Helsingin yliopistosta. Raimo on aktiivisesti mukana Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen toiminnassa. Hän on tällä hetkellä yhdistyksen puheenjohtaja.