Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Pihabongauksen tuloksia Nilsiästä

Tammikuun viimeisenä viikonloppuna järjestettiin valtakunnallinen Pihabongaus. Tapahtuman tavoitteena oli helposti ja nopeasti kartoittaa talvilintukanta Suomessa talvella 2021. Tapahtuma järjestettiin 16. kerran, järjestelyistä vastasi Bird Life ja Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys oli ensimmäistä kertaa tapahtumassa mukana.  Ohessa mahdollisuus lukea YLEn sivulta  yhteenvetona,  millaisia tuloksia  valtakunnan tasolla saatiin. Klikkaa TÄSTÄ.

Pyysin tapahtumaan osallistuneilta nilsiäläisiltä lähettämään samat vastaukset minulle kuin mitä olivat lähettäneet tapahtuman järjestäjälle. Sain viisi vastausta, joista tein yhteenvedon. Kahdesta diagrammista käy ilmi, millainen talvilintukanta Nilsiässä tänä talvena on. Aineisto on tosin kovasti pieni ja tulokset ovat siis vain suuntaa antavia. Mutta mielenkiintoisia ne ovat.

Valtakunnan tasolla kolme yleisintä lajia ovat talvella 2021 talitiainen, keltasirkku ja sinitiainen ja vastaavasti Nilsiässä kolme yleisintä lajit ovat keltasirkku, pikkuvarpunen ja talitiainen ja heti neljäntenä sinitiainen. Samankaltaisuutta on. Keltasirkun hyvää menestystä Nilsiässä selittää suuri parvi, joka sattui kaukoputken etsimeen ison koivun latvasta kirkonkylällä. Sieltä oli helppo laskea parven tarkka koko, joka oli 44 yksilöä.

Pikkuvarpunen on vuosi vuodelta käynyt yleisemmäksi ja varpusen kanta taantunut niin valtakunnan tasolla kuin Nilsiässäkin. Molempia lajeja tapaa sekaparvina varmimmin orapihjajapensaista, jotka tarjoavat näille lajeille hyvän suojan.

Valtakunnan tasolla murehdittiin hömötiaisen kannan heikkenemistä. Oheisesta diagrammista ilmenee, että hömötiaisia löytyi Nilsiästä 6 yksilöä. Yksilöitä esiintyi kahdella havaintopaikalla kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi.

Yleisesti ottaen voidaan todeta Nilsiässä talvilintukanta monipuoliseksi ja elinvoimaiseksi. Havaintoja tehtiin kaiken kaikkiaan keskustan alueella parissa paikassa ja sen lisäksi Valkeisen, Konttimäen ja Vuotjärven suunnassa. Toisin sanoen eri puolilla Nilsiää. Kaikilla havaintopaikoilla tarkkailtiin lintulautoja ja niiden läheisyydessä esiintyviä lajeja ja yksilöitä. Yhteensä eri lajeja havaittiin tunnin aikana 15 (ylempi diagrammi).

Talitiainen on selvästi Nilsiän yleisin talvilintu, sillä sitä havaittiin kaikilla viidellä havaintopaikalla (alempi diagrammi). Pieni yllätys oli mustarastaan löytyminen Nilsiästä. Mustarastasta pidetään muuttolintuna, tosin vuosi vuodelta yhä enemmän lajia jää talvehtimaan Etelä-Suomeen, mutta Pohjois-Savoon harvemmin.

Kiitos osallistujille lintuhavinnoista ja kiitos ruokahuollosta lintulaudoilla, mikä merkitsee turvaa talvilinnuille ja palkitsee havainnoitsijaa lautojen  eloisuudella ja antaa sisältöä talvilintutarkkailuun.

Mauri Tiainen