Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Terveisiä syyskokouksesta

8.11. järjestettiin yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä valittiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Yhdistyksen hallitukseen vuosille 2019-2020 valittiin Sanna Autio, Charlotta Hagman, Tea Sundqvist ja Christina Engström. Varajäseniksi valittiin Jenni Lento, Emilia Nordling, Solveig Jarlund-Sandström ja Mia Hytti. Vuodelle 2019 aikaisemmin valittuja ovat Henrik Wrede, Asta Laiho, Jaakko Lento ja Maritta Laukkanen. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Jussi Laaksonlaita.

Kokouksen jälkeen kuultiin biologi tietokirjailija Helena Telkänrannan esitelmä ”Miten eläimet kokevat maailmansa?”. Kiitos kaikille osallistuneille!