Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Toimintakertomus 2018

Styrelsen / Hallitus 2018

Ordförande / puheenjohtaja: Jussi Laaksonlaita
Vice ordförande / varapuheenjohtaja: Maritta Laukkanen Sekreterare / sihteeri: Jaakko Lento
Kassör / taloudenhoitaja: Henrik Wrede

Övriga medlemmar / muut jäsenet

Asta Laiho
Oili Pyysalo
Sanna Autio Charlotta Hagman Tea Sundqvist

Suppleanter/varajäsenet

Solveig Jarlund-Sandström Jenni Lento
Christina Engström
Emilia Nordling

Verksamhetsgranskare / toiminnantarkastaja

Kari Penttinen

Jäsenet

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys (myöhemmin yhdistys) on Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry:n kautta Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) sekä valtakunnallisen Natur och Miljö:n (NoM) jäsenorganisaatio. Yhdistykseen kuului vuoden 2018 lopussa 173 jäsentä, joista 105 kuului SLL:oon ja 68 NoM:hön.

Vuoden 2018 toiminnan kuvaus

Yhdistyksen päätavoitteena on luonnonsuojelun sekä -tuntemuksen edistäminen ja tätä tavoitetta tukevien tilaisuuksien järjestäminen jäsenille sekä alueen asukkaille. Vuoden aikana erilaisia tilaisuuksia järjestettiin jälleen useita. Etenkin yhdistyksen järjestämä talkoo- ja retkitoiminta oli aktiivista. Yhdistys seurasi tiiviisti toimialueen ympäristön ja luonnonsuojeluun liittyviä hankkeita ja kaavoitussuunnitelmia.

Hallinto

Hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Lisäksi hallitus kävi keskustelua ajankohtaisista aiheista sähköpostin välityksellä. Hallituksen valitsemana viestintävastaavana toimi Asta Laiho ja retkien sekä muiden tapahtumien muonituksesta vastasi Tea Sundqvist. Kaj-Ove Pettersson toimi talkoiden vastuuhenkilönä yhteistyössä Maritta Laukkasen kanssa.

Yhdistyksellä on jäsenmääränsä perusteella kolme edustajaa Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin kevät- ja syyskokouksissa.

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin kevätkokous järjestettiin 24.3.2018 Mietoisissa. Yhdistyksen edustajina kokouksessa toimivat Solveig Jarlund-Sandström ja Kaj Sandström.

Yhdistyksen edustajana Natur och Miljön vuosikokouksessa Helsingissä. 14.-15.4.2018 toimi Charlotta Hagman.

Yhdistyksen edustajina Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin syyskokouksessa Kemiönsaarella 17.11.2018 toimivat Solveig Jarlund-Sandström ja Kaj Sandström. Jussi Laaksonlaita osallistui kokoukseen piirihallituksen jäsenenä.

Jussi Laaksonlaita ja Maritta Laukkanen toimivat Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin hallituksen jäseninä. Lisäksi Laaksonlaita on Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston varajäsen. Asta Laiho on toiminut Turun sekä Paraisten luonnonsuojeluyhdistyksien viestintävastaavana ja hallituksen jäsenenä (sihteeri Turun LSY).

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 19.3.2018 Livian ammattiopiston (Kalakoulu) auditoriossa. Kokoukseen osallistui 13 henkeä. Kokouksen jälkeen kuultiin Tiina Parkkiman esitelmä vieraslajeista ja niiden raivauksesta. Paikalla oli 22 kuulijaa.

Syyskokous järjestettiin 30.10.2018 kevätkokouksen tapaan ammattiopisto Livian tiloissa. Syyskokouksessa kuultiin Helena Telkänrannan luento, jossa hän kertoi eläinten käyttäytymiseen ja älykkyyteen keskittyvästä tutkimuksestaan. Paikalla oli noin 40 kuulijaa.

Retket

Tähti-ilta 20.2.2018

Tiistaina 20.2. järjestetyllä retkellä oli 11 osallistujaa. Retken oppaana toimi Henrik Wrede.

Kevätretki Häntälän notkoille 19.5.2018

Yhdistyksen kevätretki suuntautui Salon Häntälän notkoille. Retkellä tutustuttiin alueen perinnemaisemiin. Retkelle osallistui 16 henkeä ja yhdistys järjesti retkelle bussikuljetuksen (Henrik Wrede). Osallistumismaksuja kerättiin 30 € ei-jäseniltä.

Kallioretki 22.5.2018

Yhdistys järjesti jo perinteiseen tapaan kallioretken, jolla tutustuttiin tällä kertaa Lielahden Stackbergetin maastoihin kävellen noin 3,5km reitti. Retkellä oli 13 osallistujaa. Retken oppaana toimi Oili Pyysalo.

Luonnonkukkien päivä 17.6.2018

Yhdistys järjesti retken Lenholman luonnonsuojelualueelle, jolla tutustuttiin alueen kukkakasveihin Henrik Wreden opastuksella. Retkelle osallistui 5 henkeä.

Syysretki Kuggön saarelle 13.10.2018

Yhdistys järjesti syysretken Paraisten eteläisessä saaristossa sijaitsevalle Kuggön saarelle. Retkellä tutustuttiin saaren länsipään luonnonsuojelualueeseen. Retkellä oli mukana 25 osallistujaa, joista osa oli ei-jäseniä ja ei-paikkakuntalaisia.

Pimeäretki Munkvikiin 20.11.2018

Retkeä ei järjestetty osallistujien puuttumisen vuoksi.

Talkoot

Lenholm

20.3.2019

Yhdistys järjesti kahdet talkoot 3.7. ja 4.7. Lenholmin luonnonsuojelualueella Kaj-Ove Petterssonin johdolla. Talkoissa saatiin niitettyä koko suunniteltu alue. Talkoissa niitettiin lintutornin edustan järviruokokasvustoa sekä rantaniittyä. Talkoisiin osallistui 3-5 henkilöä.

Sandvikenin luonnonsuojelualue

Yhdistys jatkoi talkoiden järjestämistä Sandvikenin luonnonsuojelualueella. Talkoissa mm. haravoitiin, niitettiin sekä poltettiin risuja. Talkoita järjestettiin neljä kertaa (27.3., 27.6., 11.7. ja 2.10.). Talkoisiin osallistui 5-10 henkeä.

Vieraslajitalkoot Finbyn luonnonsuojelualueella yhteistyössä kaupungin ja Finby-seuran kanssa

Yhdistys järjesti jättipalsamin raivaustalkoot Finbyn luonnonsuojelualueella 28.6. Talkoisiin osallistui 25 henkeä. Talkoita on tarkoitus jatkaa vuonna 2019.

Muu toiminta

Vuoden aikana yhdistykselle tuli joitakin yhteydenottoja yksityishenkilöiltä ja medialta luonnonsuojelullisiin ja -hoidollisiin asioihin liittyen. Näihin liittyen pyrittiin neuvomaan asianosaisia sekä tehtiin joitakin lisäselvityksiä.

Pettebyn lintutornin syntymäpäivät 10.4.

Yhdistys järjesti Pettebyn lintutornin 25-vuotispäivien kunniaksi lintutornilla tapahtuman, jossa tarjolla kahvia ja pullaa sekä opastusta kiinnostuneille. Tapahtumaan osallistui noin 50 henkeä.

Apolloperhosen suojeluhanke

Yhdistys jatkoi apolloperhosen (Parnassius apollo) esiintymien sekä elinympäristöjen kunnostustarpeiden kartoittamista yhteistyössä Arkipelagia-seuran kanssa. Toimenpiteiden tavoitteena on edistää perhosen elinoloja sekä selvittää apollon esiintymiseen liittyviä uhkatekijöitä. Vuonna 2018 apolloperhosesta on edelleen kerätty myös yleisöhavaintoja mm. Facebookin ja sähköpostin välityksellä. Vuonna 2018 ei järjestetty kunnostustalkoita.

Luonto lainassa -viikko (vk6)

Yhdistys huomioi Luonto lainassa -viikon viemällä kirjastoon esille luontoaiheisia esitteitä sekä lehtiä. Kirjastossa oli teemaviikon aikana esillä luontoaiheisia kirjoja.

Saariston ympäristömessut 8.-9.6.2018

Yhdistys osallistui Paraisten Päivien yhteydessä järjestetyille Saariston ympäristömessuille. Messuilla yhdistys mm. esitteli toimintaansa, rakensi hyönteishotelleja ym. Järjestelyissä tehtiin yhteistyötä ja yhdistyksellä oli yhteinen esittelypaikka Natur och Miljän ja Åbolands Naturskolan (NoM) kanssa.

Munkvikin luontopolun ylläpito

Yhdistys jatkoi Munkvikin luontopolun ylläpitoa, vuoden aikana mm. kunnostettiin joitakin opasteita ja tehtiin pieniä muutoksia reittiin.

Ötökkäsafari 12.7.

Yhdistys järjesti yhteistyössä Stentorpin lammastilan ja Paraisten kaupungin kanssa lapsille suunnatun ”ötökkäsafarin”, jonka oppaana toimi Pekka Käär. Tapahtumaan osallistui 15 lasta. Yhdistys haki järjestämistä varten kaupungin avustuksen, jolla katettiin kaikki järjestelykuluista.

Muistutukset ja kannanotot

Yhdistys jätti lausunnon rakennus- ja ympäristölautakunnalle Paraisten kaupungin Paraisten kunnanosia koskevasta metsätaloussuunnitelmasta.

suunnitelman ilman muutoksia, mutta yhdistyksen lausunnon ansiota siihen tehtiin lisäyksiä: kaupunki etsii jatkuvaan kasvatukseen soveltuvia palstoja, keskusta-alueella

ja virkistysmetsissä pidättäydytään avohakkuista, pesimäaikana ei tehdä hakkuita (huhti-kesäkuussa) ja lisäksi toteutuksessa voidaan tehdä yhteistyötä 3. sektorin kanssa.

Yhdistyksen edustajat kävivät katsomassa yhdessä kaupungin edustajien kanssa Munkvikin ranta- alueella tehtyjä raivauksia. Tapaamisessa keskusteltiin suunnitelluista lisäraivauksista.

Yhdistykseen oltiin yhteydessä vireille pantuun Sattmarkin rantakaavamuutokseen liittyen. Yhdistys ei vielä jättänyt aiheesta lausuntoa kaupungille.

Yhdistyksen edustajat kävivät tutustumassa yhdessä ELY-keskuksen, kaupungin ja Nordkalkin edustajien kansssa Paraisten harvinaisten kämmekkälajien esiintymiin ja alueella tehtyihin harvennushakkuisiin. Tapaamisessa keskusteltiin Natura 2000-alueiden hoidosta sekä esiintymien suojelusta luonnonsuojelulailla.

Lisäksi yhdistys seurasi tiiviisti toimialueen ympäristöön ja luonnonsuojeluun liittyviä hankkeita ja kaavoitussuunnitelmia.

Viestintä

Retkiä ja talkoita mainostettiin yhdistyksen Internet- ja Facebook-sivuilla, paikallislehdissä, Luonnonsuojelija-lehdessä sekä seinäilmoituksin ilmoitustauluilla. Jäsenille lähetettiin tietoa tapahtumista myös sähköpostitse. Lisäksi yhdistys lähetti jäsenistölleen jäsenkirjeet keväällä ja syksyllä, jotka sisälsivät myös kokouskutsut. On huomattavissa, että uusia osallistujia ja jäseniä on tullut edelleen mukaan toimintaan aktiivisen viestinnän ansiosta.

Yhdistyksen tapahtumia jaettiin aktiivisesti myös muille Facebook-sivuille ja tapahtumat saivat näkyvyyttä mm. Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin Facebook-sivuilla.

Finbyn luonnonsuojelualueella järjestetyistä vieraslajitalkoista tehtiin lehtijuttu Paraisten kuulutuksiin, lisäksi mainoksia jaettiin lähialueen postilaatikkoihin.

Rahoitus

Yhdistyksen taloustilanne on hyvä ja vakaa. Yhdistyksen tilin saldo vuoden lopussa oli 6072,93 €. Vuoden suurin kuluerä olivat talkoovarusteet (734,22 €). Pitkälti tehtyjen hankintojen vuoksi tilikauden tulos oli 415,58 euroa alijäämäinen. Muuten vuoden käyttömenot olivat varsin pieniä ja liittyivät lähinnä retkien, näyttelyiden ja yleisötilaisuuksien kustannuksiin. Yhdistyksen menoja pyritään tulevaisuudessa pienentämään lisäämällä mahdollisuuksien mukaan edelleen sähköistä viestintää.

Yhdistys – Föreningen

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys on paikallisyhdistys, johon kuuluvat Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paraislaiset jäsenet.…

Lue lisää

Hallitus – Styrelse

Vuonna 2021 yhdistyksen hallitukseen kuuluvat - Föreningens styrelse år 2022:

Lue lisää

Säännöt

PARAISTEN LUONNONSUOJELUYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (hyväksytty 2015)

Lue lisää

Toimintasuunnitelma

Paraisten luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Lue lisää