Naturblommornas Raseborg – Bekämpningsprojekt mot invasiva främmande arter

Raseborgs Natur har fått finansiering för att bekämpa invasiva främmande arter. Read More

Invånarinitiativ angående kalhyggen

Raseborg bör avstå från kalhyggen i stadens skogsmark! Föreningen har startat ett invånarinitiativ 8 april 2019. Genom att deltaga är du med och påverkar: https://www.kuntalaisaloite.fi/sv/initiativ/7803 Människan är inte en från naturen avskild varelse. För att vi skall må bra behöver vi frisk och levande natur omkring oss. När vi… Read More