Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigering på / av

Välkommen till Raseborgs Natur rf:s hemsidor

Vi är en lokalavdelning till Finlands Naturkyddsförbund och föreningen Natur och Miljö.

Bild: Ann-Louise Träskelin

Vi värnar om Raseborgs natur

Föreningen tar ställning till aktuella natur- och miljöfrågor inom Raseborgs kommun. Vi ordnar även olika exkursioner och deltar i olika miljöprojekt.

Du hittar oss även på Facebook ”Raseborgs Natur rf” och på Instagram ”naturrf” samt på Twitter ”naturrf”.

År 2021 har vi haft bl.a följande verksamhet;

Ett medborgarinitiativ gällande kalhyggesfritt skogsbruk i Raseborg, ett projekt ”Ängsblommor i Raseborg” som samarbetspartner med Yrkeshögkolan Novia, och en utfärd på de vilda blommornas dag.

Dessa kan Du läsa mera om på våra sidor.

Tack för Ditt understöd, bli gärna medlem och bidra till att vi kan fortsätta vårt arbete för naturen i Raseborg.

 

 

Nylands distrikt vid Finlands Naturskyddsförbund rf

Raseborgs Natur rf Raaseporin Luonto ry

  • [email]

Aktuellt

Naturblommornas Raseborg – Bekämpningsprojekt mot invasiva främmande arter

Raseborgs Natur har fått finansiering för att bekämpa invasiva främmande arter. Raseborgs Natur ansökte i höstas finansiering från Sophie von Julins stiftelse och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund till bekämpning av invasiva främmande arter. Båda organisationerna beviljade stöd till projektet, som har som sitt mål att få de ursprungliga vilda blommorna att blomstra i stället för främmande…

Läs mera