Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Riihimäen yhdistys

Riihimäki
Navigaatio päälle/pois

Kunnallisvaalit

Kuntavaaleissa ääni luonnolle

Kuntavaaleissa uudet valtuustot tekevät paljon päätöksiä, joilla vaikutetaan kuntalaisten ympäristöön.

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys on tehnyt aloitteita luonnonsuojelualueiden ja viheralueiden turvaamiseksi. Vahteriston luonnonsuojelualue syntyi aloitteen pohjalta, sa­moin Peltosaaren kosteikkopuisto ja luontopolku.

Hausjärvellä luontopolkualoite ei lähtenyt toteutumaan, mutta Vuokon Luonnonsuojelu­säätiön ansiosta syntyi Ryttylään Kakslammin luonnonsuojelualue ja luontopolku.

Myös uudet valtuutetut voivat tehdä aloitteita luonto- ja virkistysalueiden turvaamiseksi.

Riihimäellä kesken on edelleen mm. Peltosaaren Kosteikkopuiston tilanne. Keskeisen luontoalueen turvaaminen  olisi tärkeää luonnon  ja asukkaiden henkireikänä. Katso, mitä mieltä valtuustoehdokkaasi tai hänen ryhmänsä edustaa. Alueella tuetaan myös tärkeää monimuotoisuutta, joka on vakavasti maailmanlaajuisesti uhattuna.

Luonto- ja lähivirkistysalueiden tärkeys on noussut esiin, ja ne pitäisi turvata kaa­voituksessa. Hausjärvellä kuntastrategiaan voisi sisältyä luonto- ja lähivirkistysalueiden parempi esittely kuntalaisille ja kohteiden merkitseminen.

Kuntametsien hoidossa valtuutetut vaikuttavat myös suoraan päättämällä vuosittaisista hakkuista. Kuntametsissä valtuutettujen tulisi vaatia virkistyskäyttönäkökulmaa ja avohakkuutonta metsänhoitoa. Monimuotoisuuden turvaaminen tulee olla yksi tärkeä vaikutin ympäristöön kohdistuvissa toimissa.

Luonnonsuojelualueiden perustamiseen ja heikentyneiden elinympäristöjen ennallistami­seen kunnat voivat saada valtiolta tukea METSO- ja HELMI-ohjelmien kautta.  METSO-ohjelmaa ovat toistaiseksi seudulla hyödyntäneet vain yksityiset maanomistajat, HELMI-ohjelmaa ei ole hyödynnetty ollenkaan.

Kaavoituksessa on turvattava riittävän laajat luontoalueet ja niiden väliset toimivat ekologiset yh­teydet, kuten viherkäytävät.

Kuntien tulisi myös tehdä ilmastoystävällisiä energiaratkaisuja. Rakentamisohjeissa kun­nat voivat vaatia energiatehokkaita ratkaisuja ja jättää riittäviä suojavyöhykkeitä taajama­luonnolle.

Kunnan  hankintaohjeistuksessa valtuutetut voivat vaatia kestävää kehitystä ja vas­tuullisuutta edistäviä ohjeita ja pyrkimystä kestävään elämäntapaan.

Rakentamisessa pitää käyttää kestäviä ja kierrätettäviä materiaaleja sekä rakennuttaa pit­käikäisiä rakennuksia esimerkiksi elinkaarimallilla. Kunnan laitoksissa on vähennettävä ruokahävikkiä, lisättävä ympäristöystävällisen kasvisruoan osuutta ja suosittava eettisesti ja kestävästi tuotettua ruokaa.

Kunnissa tulisi laatia ilmastostrategiat, joissa sitoudutaan hiilinegatiivisuuteen vuo­teen 2030 mennessä.

Riihimäki on jo mukana FISU-kunnissa (Finnish Sustainable Communities) ja Circwaste-hankkeessa. Hausjärvi ei ole liittynyt toistaiseksi kestävän kehityksen hankkeisiin.

Teksti: Tarja Heikkonen ja Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys