Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Riihimäen yhdistys

Riihimäki
Navigaatio päälle/pois

Kohti kestävää elämäntapaa

Ajatuksia varapuheenjohtaja Sakari ”Sakke” Savolaiselta

Globaalia ympäristökuormitusta tulee vähentää monin eri keinoin ja alueellisesti eri tavoin. Rikkaissa maissa, kuten Suomessa, tulee vähentää kulutusta ja suosia paikallisuutta ruoassa ja muissakin asioissa. Siis vähentää muualla tuotettujen tuotteiden käyttöä, käyttää laadukkaita tuotteita, vaikka vaatteita pitkään ja kiinnittää huomiota siihen, miten, missä ja miten kestävästi muualta tuotavat tuotteet on tehty. Tulee pyrkiä kohti kestävää elämäntapaa jatkuvan kasvun ideologian sijaan.

Erilainen vaikuttaminen oikeudenmukaisuuteen ja kestävyyteen voi tapahtua arkivalinnoilla, tukemalla noita tavoitteita edistäviä toimijoita, mielipiteiden ilmaisuilla ja varainsiirroilla tasaamaan epätasa-arvoisuutta. Keinovalikoima on laaja ja kukin voi omien voimiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan osallistua tähän työhön. Yhteydenpito vertaisiin auttaa jaksamaan. Pieniäkin hyviä valintoja tulee arvostaa. Kulutuksen pienikin vähentäminen auttaa kokonaisuuden osana. Hitaampi elämänrytmi voi nostaa elämänlaatua samalla, kun elämän sisältö paranee. Koulutuksen tukeminen köyhissä maissa, erityisesti naisten ja tyttöjen, tukee vaikeimmassa asemassa olevia. Kulutuksen vähentäminen rikkaissa maissa voi aiheuttaa myös työttömyyttä köyhissä maissa, mutta tätä ja muita sosiaalisia ongelmia voidaan myös tukea etsimällä uusia ja kestävämpiä ratkaisuja. Kolonisaation kaltaisia rakenteita on maailmassa edelleen ja niitä tulee purkaa.