Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Salon yhdistys

Salo
Navigaatio päälle/pois

SSLY TIEDOTE 6/2019

Hei, Salon luonnon ystävät.

Tässä kuulumisia Salon seudun luonnonsuojeluyhdistykseltä. Tämän tiedotteen ovat saaneet s-postiinsa osoitteensa meille tiedotusta varten luovuttaneet. Jos tahdot postituslistalle, lähetä siitä tieto yhdistykselle osoitteeseen salonluonto(at)gmail.com.

 SSLYn hallituksen retkikokous Salon-Uskelanjoen jokivarsilla 10.6.
 Kevätseuranta 2019
 Salon suurimmat puut -kampanja
 Liiton Pesärauhaa -kampanja
 Ojitusmuistutus
 Toukokuun Halikonlahden linturetki
 Tulossa:
o Piirin juhlavuoden retket
o Lepakkokävelyt ja luento syksyllä
o Sieninäyttely syksyllä
o VieKas vieraskasvilajeja vastaan

SSLYn hallituksen retkikokous Salon-Uskelanjoen jokivarsilla 10.6.2019

Salon seudun luonnonsuojeluyhdistyksen hallitus kokoontuu pääsääntöisesti Kaisan kahvilan kabinetissa. Omia tiloja yhdistyksellä ei ole. Sään ja aikataulujen salliessa hallitus pyrkii kokouksissaan tutustumaan ajankohtaisiin lähiluontokohteisiin. Kesäkuun kokouksessa tutustuttiin Salon-Uskelanjoen kunnostuskohteisiin.

Salon keskustassa tutustuttiin Moisionkosken jäänpidätysrakennustyömaalle. Sen jälkeen kurkattiin Haukkalankosken niskalla oleviin jo melkein valmiisiin rakenteisiin ja Rekijoella tutustuttiin Myllypadon vanhaan myllymiljööseen ja kalatiehen. Salon keskusta on yksi Suomen 21 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvavaaran kaupungin keskustaan muodostaa viime vuosina usein nähdyt jäänlähtötulvat. Normaalia suurempi kevättulva yhdistettynä Salonjoen vahvaan jääkanteen voi pahimmillaan aiheuttaa joen alajuoksulle jääpadon, joka nostaa veden Salon keskustaan ja aiheuttaa kymmenien miljoonien eurojen vahingot. Ilmastonmuutoksen seurauksena jäänlähtöjä voi tapahtua jatkossa lämpimien ja sateisten sääjaksojen yhteydessä yhä todennäköisemmin myös keskellä talvea. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Salon kaupungin vuonna 2011 käynnistämässä Salon tulvasuojeluhankkeessa on mallinnettu Salon keskusta-alueen ja Meriniityn teollisuusalueen tulvavaaraa useissa erilaisissa vesistö-, meri- ja jääpatotulvatilanteissa. Salonjoen jäänpidätysrakenteiden rakentaminen, kuten hankkeen aiempi suunnitteluvaihe, rahoitetaan Salon kaupungin ja valtion (maa- ja metsätalousministeriön rahoitus) yhteisrahoituksella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1-1,5 milj. €.

Tarkoitus on rakentaa vuosina 2018-2019 vähintään kolmeen Salon keskustan ja Perttelin väliseen koskialueeseen jäänpidätysrakenteet, joilla tavoitellaan koskien luonnonmukaisen jäänpidätyskyvyn parantamista. Tavoitteena on saada Salonjoen jäiden lähtö pysähtymään tulevina vuosina mahdollisimman pitkäksi aikaa Salon keskustan yläpuoliselle jokiosuudelle tulvahuipun ohi, jolloin vältytään vahingollisia tulvia aiheuttavilta jääpadoilta kaupunkikeskustassa. Lisäksi koskialueille toteutetaan jäänpidätysrakenteiden rakentamisen yhteydessä kalataloudellinen kunnostus, joten Salonjoen hanke parantaa sekä tulvariskien hallintaa, että joen ekologista tilaa mm. vaelluskalojen näkökulmasta. Lue lisää ELYn tiedotteesta: Salonjoen jäänpidätysrakenteiden rakennustyöt käynnistyneet Perttelin Yyrönkoskella (2018)

Kevätseuranta 2019

Yhdistys kerää 22. kerran keväthavaintoja Salon seudulta. Havaintoaika on maalis – toukokuu. Vielä kesäkuussa tehtyjä havaintoja, varsinkin siilistä, voi ilmoittaa. Lähetä vastauksesi lomakkeen vasemmassa yläkulmassa olevaan osoitteeseen tai sähköpostilla salonluonto@gmail.com Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan jälleen luontoaiheisia palkintoja.

Salon suurimmat puut -kampanja

Suuret puut ovat sykähdyttäviä luonnon muistomerkkejä. Niihin liittyy usein tunnettuja ja salaisia tarinoita – katkelmia paikkakunnan kulttuurihistoriasta, mutta ennen kaikkea ne ovat luonnon monimuotoisuuden turvaajia.

Salon luonnonmetsäsäätiö etsii kesän 2019 aikana Salon suurimpia puita: mänty, kuusi, haapa, harmaaleppä, tervaleppä, kataja, pihlaja, raita, tammi ja lehmus. Kampanja-aika on 1.5 – 31.8.2019. Osallistujien kesken arvotaan kaksi metsäkirjaa.
Osallistumislomake löytyy Salon luonnonmetsäsäätiön sivuilta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pesärauhaa -kampanja

Suomen luonnonsuojeluliiton Pesärauhaa-kampanjassa julistetaan linnuille pesärauha. Kampanjalla Luonnonsuojeluliitto esittää, että metsähakkuut tehtäisiin muulloin kuin lintujen tärkeimpänä pesimisaikana touko- ja kesäkuussa. Tämän lisäksi hakkuita pitäisi rajoittaa huhtikuussa ja heinäkuussa siten, ettei niitä tehtäisi lintujen tiheästi asuttamissa rehevissä metsissä tai esimerkiksi peltojen ja soiden reunametsissä. Pesärauhaa-kampanjasivustolla voi allekirjoittaa vetoomuksen.

Ojitusmuistutus

Luonnonsuojeluyhdistys on jättänyt huomautuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien metsäojitushankkeen toteuttamista Satakosken- ja Kultalähteenojan alueilla Kiikalassa. Uskelanjoen latvoilla on kirkkaita, osin luonnontilaisia lähdevesipitoisia puroja, joiden virtavesiluonnolle ojituksista mahdollisesti aiheutuva kiintoaineskuormitus on riski. Hyvin toteutetuissa metsäojitushankkeissa haitalliset vaikutukset voidaan välttää, ja tätä yhdistys haluaa korostaa muistutuksessaan, ei estää asiallisten metsänhoitotoimien toteuttamista.

Toukokuun Halikonlahden linturetki

Yhdistyksen kevätlinturetki tehtiin perinteisesti Salon Halikonlahdelle 23.5. Mukana oli noin 30 lintujen ystävää. Retki saatiin tehdä mukavassa kevätsäässä. Joskus on näillä linturetkillä kärvistelty toukokuun alussa Halikonlahdella -2 asteen pakkasessa. Lintuja oli erittäin hyvin nähtävillä. Kesäisiä laululintujakin kuultiin, muun muassa useita satakieliä, ruoko- ja rytikerttusia, pajulintuja sekä pensas- että lehtokerttuja. Meneillään olleesta arktisten vesilintujen muutosta havaittiin vielä kaksi parvea valkoposkihanhia. Muista vesilinnuista nähtiin harmaa- ja lapasorsia sekä kymmenisen laulujoutsenta. Kahlaajista löytyi muutolla olevia liroja, metsäviklo, valko- ja mustavikloja. Pelloilla viihtyi paikallisia pesiviä töyhtöhyyppiä yli 30 yksilöä. Halikonlahdella pesii nykyään myös saaristosta paremmin tunnettu meriharakka, joka myös nähtiin pelloilla ruokailemassa. Muita retkellä havaittuja kevätlintuja olivat myös tervapääskyt, tuulihaukat ja harmaahaikarat.

MENOVINKKEJÄ JA TULEVIA TAPAHTUMIA

 • Piirin juhlavuoden retket
  Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlaansa. Juhlan kunniaksi järjestetään luontoretkisarja, johon kuuluu viisi retkeä. Tervetuloa mukaan retkille! Retkisarja alkoi sudenkorentoretkellä keskiviikkona 5.6.2019 Kaarinan Järvelän kosteikolla. Luonnonkukkien päivänä sunnuntaina 16.6. järjestettiin yhteispohjoismainen Luonnonkukkien päivän retki Liedon-Kaarinan Littoistenjärvellä. Elokuussa 22.8. järjestetään lepakkoretki Turun Ruissalon Krottilanlahdella. Syyskuussa järjestetään Kaarinan Kuusistoon jäkäläretki lauantaina
  7.9.2019. Retkisarjan päättää sieniretki Salon Märynummelle lauantaina 14.9.2019. Lisätiedot ja ilmoittautumislinkit piirin sivuilla.
 • Lepakkokävelyt ja luento syksyllä
  Syys-lokakuussa järjestetään perinteinen lepakkoretki tai kevyitä lepakkokävelyitä sekä luento lepakoista. Seuraa ilmoittelua yhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa.
 • Sieninäyttely syksyllä
  Sieninäyttely pidetään perinteisesti syksyllä Plazassa. Toivotaan sienille suosiollista kesää, jotta saadaan paljon näyttelyrekvisiittaa. Jos haluat mukaan järjestelyihin tai voisit osallistua näyttelysienien keruuseen, ota yhteyttä salonluonto@gmail.com
 • Valonia järjestää useita purokunnostustalkoita Salon pienvesissä tulevana kesänä.
  Talkoista pyritään ilmoittamaan myös yhdistyksen kautta. Lue ajankohtaisista vesistöasioista Valonian sivuilta.
 • VieKas vieraskasvilajeja vastaan
  Haitalliset vieraslajit uhkaavat suomalaista alkuperäistä lajistoa ja luontotyyppejä, valtaavat pihat ja tontit alentaen maan arvoa, aiheuttavat ihmisille terveydellistä haittaa sekä käyvät jopa kuntien taloudelle aiheuttaen torjunta- sekä piilokustannuksia. Suomen Luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE – hanke perehdyttää suomalaiset haitallisiin vieraslajeihin ja niiden aiheuttamiin haittoihin hankkeen esimerkkilajien jättipalsamin, jättiputkien ja keltamajavankaalin avulla. Lue lisää tästä.

Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan. Järjestämme myös erilaisia retkiä lähiseudulle ja tapahtumia tai koulutuksia jäsenistöä kiinnostavista aiheista. Ehdota retkikohdetta tai tapahtumaan, jonka voisimme järjestää.
Seuraa ilmoittelua myös yhdistyksen Facebook-sivulla.

Ota meihin yhteyttä
salonluonto@gmail.com

Kesäterveisin SSLYn hallitus