Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Kannanottojen ja tiedotteiden otsikot vv. 2010 – 2012

2012

Mielipide Fingrid OYJ:n verkkovahvistusten voimajohtoja koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, 31.1.2012

Kommentit Fingrid Oy:n voimalinjan muutokseen Pomarkun Isonevalla, 1.3.2012

Kommentit Itämeren tila yhdessä paremmaksi julkaisuun, 14.5.2012

Lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, 7.6.2012

Kommentit Keitistönkeitaan turvetuotantoa koskevaan ympäristölupahakemukseen, 29.6.2012

Kommentit Merikarvian kunnan Korpi-Matin alueelle suunniteltua tuulivoimapuistoa koskevaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen, 7.9.2012

Muistutus Kankaanpään kaupungin jätevedenpuhdistamon lupamääräysten tarkistamiseen, 10.9.2012

Mielipide Ahlström Tampere Oy:n Kauttuan tehtaiden ympäristölupahakemuksesta, 17.9.2012

Mielipide Jujo Thermal Oy:n ympäristölupahakemuksesta, 17.9.2012

Mielipide JVP-Eura Oy:n ympäristölupahakemuksesta, 17.9.2012

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin kommentit Fingrid Oyj:n Olkiluoto 4 (OL4)-ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen luonnokseen, 8.10.2012

Mielipide Merikarvian kunnassa Kräsooran saaren sillan ja tien rakentamisesta, 15.10.2012

Tutkintapyyntö JVP – Euran toiminnasta, 17.10.2012

Lausunto Kokemäenjoen suiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta, 30.10.2012

Lausunto Preiviikinlahden hoito- ja käyttösuunnitelmasta, 30.10.2012

Lausunto Jäneskeitaan tuulipuiston yleiskaavasta, 14.12.2012

Lausunto vesienhoidon työohjelmasta ja vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä 2016-2021, 17.12.2

Tiedotteet:

NYT SUOJELEMAAN MYRSKYN KAATAMIA METSIÄ 23.1.2012

2011

Alhonkeitaan turpeenottoalueen ympäristölupa, vastine KHO:lle 19.4.2011

Lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 15.9.2011

Kirjelmä Suomen riistakeskukseen ja Satakunnan riistanhoitopiiriin sudenkaatoluvasta 10.10.2011

Kommentit Mustankeitaan turvetuotantoa koskevaan ympäristölupahakemukseen 11.11.2011

Lausunto Haapakeitaan hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen metsästyslinjauksista 17.11.2011

Kommentit Lakeuden Veden vesilain mukaiseen lupaan 30.11.2011

Lausunto Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien kylien osayleiskaavaehdotuksesta 14.12.2011

Lausunto Kauhaneva-Pohjankankaan Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 30.12.2011

Tiedotteet:

Tiedote henkilövalinnoista 16.11.2011

Tiedote: TERVETULOA MUISTOMETSÄN AVAJAISIIN!

2010

Muutoksenhaku Koivistonkeitaan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta ja vesilain poikkeamisluvasta, 18.1.2010

Vastinekirje Koivistonkeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupaan 26.3.2010

Vastine Alhonkeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupaan 9.4.2010

Lausunto Porin ympäristönsuojelumääräyksistä

Lausunto maakuntaohjelman 2011-2014 luonnoksesta 28.4.2010

Lausunto Selkämeren kansallispuiston lakiehdotuksesta, 20.5.2010

Vastine Ulvilan Riuttamäen maa-aineslupa-asiaan, 7.7.2010

Vastauksia Satapeto -ryhmälle 27.8.2010

Kankaanpää, Käpylän liito-orava-asemakaava, 19.10.2010

Kankaanpään yleiskaavalausunto , 4.11.2010

Lausunto Lauhanvuoren kansallispuiston ja Haapakeitaan hoito- ja käyttösuunnitelmasta, 17.12.2010