Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta kattaa koko maan. Luonnonsuojeluliiton noin 160 paikallisyhdistystä kuuluvat 15 maakunnalliseen luonnonsuojelupiiriin. Luonto-Liitto on Luonnonsuojeluliiton nuorisojärjestö.

Satakunnan piiriin kuuluu seitsemän paikallisyhdistystä Raumalta Punkalaitumelle ja Eurasta Kankaanpäähän. Tervetuloa toimimaan yhdessä satakuntalaisen luonnon puolesta – ota yhteyttä paikallisyhdistykseesi.

Satakunnan piirin säännöt

Luonnonsuojelupiirin hallitus vuonna 2021

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Tavoitteemme on ympäristönsuojelu yleisesti

ja satakuntalaisen luonnon suojelu erityisesti.

Löydämme piirin osaajat, näymme julkisuudessa

ja saamme mukaan toimintaan perheitä ja nuoria aikuisia.

Piirin toimijoina ovat paikallisyhdistykset,

toimintaan sitoutuneet vapaaehtoiset

ja piiriin palkattu aluesihteeri.

Voimavarojamme ovat myös piirin aktiivit

ja heidän vuosien kuluessa luomansa yhteydet

ympäristöalan sidosryhmiimme.

Piiri on välittäjä Suomen luonnonsuojeluliiton,

paikallisyhdistysten, kansalaisten ja viranomaisten

vuoropuhelussa.

Toimintaamme ohjaavat Luonnonsuojeluliiton teemat

ja kampanjat sekä yhteiskunnallisesta keskustelusta

meille tulevat ajankohtaiset toimintatarpeet.

Vastaamme tavoitteemme kannalta merkittäviin lausuntopyyntöihin

ja osallistumme ympäristöön vaikuttavien työryhmien työskentelyyn.

Vapaaehtoisina toimimme luonnon puolesta.

Korostamme luonnon ja ympäristön merkitystä,

ettei luonnon mittaamaton arvo häviä ahneudelle

ja ihmisen itsekkyyden ylivallalle.

Liiton toista vuotta jatkuvassa vesiteemassa

keskitytään virtavesiin, Eurajoki kärkihankkeena.

Puutumme ympäristörikkomuksiin käynnistämällä niistä

ongelmaa korjaavia viranomaiskeskusteluja tai tekemällä tutkintapyyntöjä.

Toimintamme näkyy julkisuudessa ja viestimme yleisön tavoittaa.

Se tuo meille uusia jäseniä ja aktiivitoimijoita.

Keskusteluissa tuomme esille omat näkemyksemme

asiallisesti perustellen ja toiminnassa on positiivinen vire,

siksi tavallisen ihmisen on helppo tulla mukaan toimintaamme.

Perheiden ja nuorten aikuisten mukaan saaminen

ympäristötyöhön on tärkeää, koska heitä ilman

ei ole jatkuvuutta.

Hakeudumme yhteistyöhön kanssa erilaisten toimijoiden

ja järjestöjen jotka edistävät tavoitteitamme.

Lehdistötiedotteiden lisäksi viestimme kotisivuilla,

sosiaalisessa mediassa ja puskaradiossa.

Toiminta-ajatuksia vuodelle 2021

  • Luonnonkukkien päivän retki kesäkuussa

  • seuraamme metsälakikohteiden huomioimista ja luonnon monimuotoisuutta edistävää talousmetsien käsittelyä, sekä pyrimme vaikuttamaan metsäkasvatusmateriaalien sisältöihin

  • turvaamme turpeen pysymistä turvassa vaikka turpaan tulisi, ja rahkasammalen myös

  • osallistumme Satavesi-hankkeen vesistöaluetyöryhmiin sekä seuraamme ajankohtaisia vesistöasioita paikallis- ja vesiensuojeluyhdistysten kanssa

  • osallistumme Suomi Areenaan ja pyrimme saamaan Luonnonsuojeluliiton keskustoimiston mukaan

  • osallistumme Liiton virtavesiteeman alla paikallisten vesiensuojeluhaasteiden ratkomiseen: mm. vaelluskalakunnostukset ja kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat

  • osallistumme valtakunnalliseen lepakkobongauksen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna satakuntalaisella virtavesikohteella

  • osallistumme hietasisiliskon levinneisyysalueen selvittämiseen

  • tuemme perinnemaisemien hoitoa

Näsin metsäretki

Toiminta

Vesiensuojelu

Lehtokorpi

Metsiensuojelu

Porolansuo

Soidensuojelu

Liity

Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenyys on merkittävä kannanotto luonnon ja puhtaan ympäristön puolesta. Liittyessäsi jäseneksi Suomen luonnonsuojeluliittoon…

Lue lisää