Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Avoin kirje riis­ta­kes­kuk­sel­le

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 12.2.2013 päivätyssä lausunnossa Suomen susitilanteesta (RKTL 89/401/2013) ei ole varmennettua merkintää Eurajoki-Nakkila-Luvia –alueella viime vuosina olleesta susireviiristä. RKTL:n kanta-arvioissa tällä kyseisellä alueella on ollut varmennettu parihavainto vuodesta 2008 lähtien ja tammikuussa 2012 alueelta varmistui kolmen pennun syntymä edellisenä keväänä. Laumakooksi muodostui viisi sutta.

Avoin kirje riistakeskukselle

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry.

 

Suomen riistakeskus

Johtaja Reijo Orava

Satakunnan Riistakeskus

Riistapäällikkö Antti Impola

 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 12.2.2013 päivätyssä lausunnossa Suomen susitilanteesta (RKTL 89/401/2013) ei ole varmennettua merkintää Eurajoki-Nakkila-Luvia –alueella viime vuosina olleesta susireviiristä. RKTL:n kanta-arvioissa tällä kyseisellä alueella on ollut varmennettu parihavainto vuodesta 2008 lähtien ja tammikuussa 2012 alueelta varmistui kolmen pennun syntymä edellisenä keväänä. Laumakooksi muodostui viisi sutta.

Viime syksystä lähtien hajahavaintoja on tullut lähinnä yhdestä sudesta ja lumien aikaan on entiseltä parireviiriltä useasti kyetty yksilöidysti varmistamaan vain yhden, ilmeisesti edellisvuoden pentueeseen kuuluneen, naarassuden jälkiä. Varmennettuja toistuvia havaintoja useammasta sudesta ei ole tehty aiempien vuosien tapaan.

Osasta ydinaluetta ja kaikkina aikaisempina vuosina aktiivisilta reviirin osilta ei ole kuluvan talven lumilta tullut yhtään petoyhdysmiehen varmistamaa ja kirjaamaa havaintoa. Myös paikallisten yksityisten ihmisten mm. metsästäjien taholta on ihmetelty susien katoamista maisemasta.

Merkkejä alfaparin olemassaolosta ei ole maastosta löytynyt viime talven jälkeen.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri lähestyy Suomen riistakeskusta tiedustellakseen, mitä Suomen riistakeskus aikoo tehdä Eurajoki-Nakkila-Luvia –alueen alfaparin katoamisen syyn selvittämiseksi?

Kari Ylikoski

Puheenjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliiton

Satakunnan piiri ry