Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin lausunto Selkämeren kansallispuiston ja Natura 2000 – alueiden hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­ta

Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu hyvin ja osallistaminen on hoidettu erinomaisesti. Muodoltaan taulukkomainen esitystapa ei valitettavasti palvele suunnitelman luettavuutta. Keskeinen sisältö ja asiayhteydet ovat paikoin vaikeasti hahmotettavissa. Suotavaa olisi että suunnitelmasta tehtäisiin lukukelpoinen ja asioita paremmin avaava.

Suunnitelman päämäärissä luonnon ja lajiston turvaaminen on mainittu vasta kolmantena. Alueen ainutlaatuisen luonnon suojelemisen tulee kuitenkin olla ensisijainen tavoite ja käyttömuotojen olla tälle päämäärälle alisteisia.

Preiviikinlahden Natura 2000 –alueen viimeistelyvaiheessa olevasta hoito- ja käyttösuunnitelmassa kerrotaan että kirjatut tavoitteet ja periaatteet on huomioitu Selkämeren kansallispuiston ja Natura 2000 – alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa mm. rajoitusaikojen ja -vyöhykkeiden osalta. Tämä ei ole mahdollista koska rajoitukset ovat vielä vahvistamatta, eikä näitä näin ollen voi huomioida ennen Preiviikinlahden suunnitelman lopullista valmistumista.

Alueen luontoarvot ovat monilta osin syntyneet ihmistoiminnan, kuten laidunnuksen ja niiton, seurauksena. Tästä seuraa että uhkatekijöiden torjunnan toimepiteisiin tulee kirjata luonnontilan sälyttämisen lisäksi luonnonhoidolliset toimet. Hoito- ja käyttösuunnitelmaan tulisi myös kirjata maininta riittävien ja säännöllisten hoitotoimien jatkumisesta erityisen herkillä alueilla, kuten Preiviinlahden rantaniityillä. Alueen luonnonarvot eivät kestä lyhyttäkään katkoa hoitoimien jatkumossa. Kriittisimpänä voidaan pitää täysin laajoista ja hoidetuista rantaniityistä riippuvaista erittäin uhanalaista etelänsuosirriä, Calidris alpina schinzii, mutta hoitotoimien jatkuvuus on elintärkeätä monille muillekin alueen arvokkaille luontotyypeille ja lajeille.

Hoito- ja käyttösuunnitelman ei pidäkään olla yksityiskohtainen suunnitelma, mutta paikoin asioita voisi avata hieman enemmän. Esimerkiksi Säpin kävijätavoitteen yhteydessä mainitaan  edellytyksenä uuden sataman rakentaminen, mutta tästä ei kerrota tarkemmin.

Kokonaisuudessaan Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri toteaa hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnan olleen onnistunut prosessi ja sujuneen hyvässä yhteistyössä.

Kari Ylikoski

puheenjohtaja

SLL Satakunnan piiri ry