Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Su­den­hoi­to­suun­ni­tel­man päivitys Köyliö.

Sudenhoitosuunnitelman paikallisessa Work Shopissa Köyliössä oli edustus Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirillä ja Ala-Satakunnan ympäristöseuralla. Tilaisuuteen osallistui runsaasti edustajia mm. paikallisista yhdistyksistä, riistanhoitopiiristä, sekä Köyliön kunnasta.

Kokonaisuutena tilaisuus oli hyvin antoisa ja positiivinen. Yleisilmapiiri oli erittäin yhteistyömyönteinen ja ratkaisuja haluttiin etsiä ponnekkaasti. Viesti sekä paikallisilta, että riistaorganisaatioiden edustajilta oli selkeä: Sudelle on tilaa ja laumaa ei haluta hävittää. Pienryhmäkeskusteluissa tuli esiin arvokkaita, käyttökelpoisia ajatuksia jalostettavaksi käytännön tasolle toteutettaviksi. Yhdessä pohdittiin mm. paikallistasoisen päätöksenteon kokoonpanoa, roolia ja vastuuta. Myös paikallista tiedottamista, tuotantoeläinten suojaamista ja mahdollisia metsästystoimenpiteitä mietittiin.

Lähtökohta paikalliselle vaikuttamiselle sudenhoitosuunnitelman toteuttamiseksi on myönteinen ja SLL:n Satakunnan piiri on valmis suunnittelemaan ja jatkossa osaltaan myös toteuttamaan sudenhoitosuunnitelmaa Satakunnassa hyvässä yhteistyössä.

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri