Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin vastine Jujo Thermalin valituksesta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä

Vastine Korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Piiri, Ala-Satakunnan yhdistys ja Rauman Seudun yhdistys antoivat KHO:lle vastineen Jujo Thermalin valituksesta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä

JuJo Thermal Oy:n valitus Vaasan hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä 15/0296/2, josta allekirjoittaneiden vastine.

KHO:n vastinepyyntö, diaarinumero 3901/1/15, Pvm. 09.02.2016

 

Yleistä

JuJo Thermal Oy:n päivitetty ympäristölupa tuli vireille keväällä 2012. Hakuprosessin taustalla olivat muun muassa toukokuussa 2011 tehtaalla tapahtunut bisfenoli -vuoto sekä sen seurauksena  ilmi tulleet ympäristöluvan laiminlyönnit. Yhtiöllä on sopimus tehtaan jätevesien toimittamisesta JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Valittaja on nykyisin JVP-Eura Oy:n toinen pääomistaja ja merkittävä jätevedenpuhdistamon tulokuormittaja.

Jätevedet

JuJo Thermal Oy:n jätevesien laatu ja määrä on ovat JVP-Eura Oy:n puhdistamon toiminnan kannalta ongelmallisia. Osa JVP:n puhdistamon poikkeusjuoksutuksista on selittynyt tuotantolaitoksen  puhdistusprosessia häiritsevillä jätevesillä. JuJo:n jätevesillä on keskeinen  vaikutus jätevedenpuhdistamon puhdistustuloksiin.

Lisäksi paperitehtaan tuotantoprosessissa on käytössä useita ympäristölle haitallisia aineita, kuten

reaktiiviset värit, pergafast sekä tärkeimpänä bisfenoli-A (BPA). BPA on nykyisin tiedemaailmassa ympäristövaikutuksiltaan kiistelty aine, mutta selkärankaisilla sillä on havaittu korkeina pitoisuuksina teratogeenisia vaikutuksia  ja alhaisemmissa pitoisuuksissa hormonitoiminnan häiriintymistä. Tutkimusten mukaan se on kiistatta myrkyllinen leville ja vesikirpuille (Liite: BPA).

Koska BPA:n myrkyllisyys on kiistatta osoitettu yksisoluisilla eliöillä kuten levillä ja vesikirpuilla, voidaan sen olettaa vaikuttavan vesiekosysteemin planktoneliöihin kuten eläin-, levä- ja  bakteeriplanktoniin laajemminkin. Vedenpuhdistamon toiminnan kannalta olisi välttämätöntä tietää, miten BPA vaikuttaa biologisessa puhdistamisessa käytettävään bakteerikantaan. Asiantuntijoiden mukaan BPA -pitoisuuksien vähentämistoimia on kuitenkin tehtävä sekä JuJo: tuotantolaitoksella että JVP:n puhdistamolla. Tuotantolaitoksen BPA -tulokuormitus on minimoitava myös puhdistamon häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi.

 

Yhteenveto

Allekirjoittaneet pitivät Vaasan hallinto-oikeuden 3.11.2015 antamaa päätöstä JuJo Thermal Oy:n ympäristöluvan lupamääräyksistä onnistuneina. Nyt käsiteltävässä valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, että lupamääräyksiä tulisi muuttaa. Esitämme, että JuJo Thermal Oy:n valituksessaan esittämät kaikki vaatimukset tulee aiheettomina hylätä.

Eurassa 29.2. 2016

 

Alasatakunnan Ympäristöseura ry.

Niina Laihonen, puheenjohtaja

 

SLL:n Satakunnan piiri ry.

Kari Ylikoski, puheenjohtaja

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry.

Heimo Törmä, puheenjohtaja