Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Kieku Oy:n munituskanalan ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta Säkylään

Kieku Oy hakee ympäristölupaa suuren munituskanalan perustamiseksi Länsi-Säkylän ja Köyliön väliselle metsäalueelle, kiinteistölle n:o 319-405-1-381. Hakemus koskee Munakori-hankkeen ensimmäisen vaihetta, 140 000 munivan kanan ja 35 000 kananuorikon tuotantolaitosta. Toimintaa on hakijan mukaan tarkoitus myöhemmin laajentaa erillisen lupaprosessin kautta.

Taustaa Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry on 2019 antanut lausunnot Kieku Oy:n Munakori tehokasvatuskanalahankkeen YVA -ohjelmasta ja -selostuksesta. Vaihtoehto 1 (VE1) koskee 280 000 munivan kanan ja 70 000 kananuorikon yhteiskanalaa ja VE2 560 000 munivan kanan ja 140 000 kananuorikon tuotantolaitosta.

Satakunnan piiri puuttui lausunnossaan mm. lannan varastointiin ja loppusijoitukseen sekä kanalan jätevesien käsittelyyn, joista ei ollut annettu riittävästi tietoa.

Kieku Oy hakee lupaa direktiivilaitokselle (> 40 000 siipikarjapaikkaa), jota koskee IRPP-BREF siipikarjan ja sikojen kasvatusta varten. Laitoksen tuotantomäärä olisi 42 miljoonaa kpl/3 miljoonaa kg munia ja 140 000 kananuorikkoa vuodessa.

Vaatimukset ja perustelut

1. Lanta YVA-selostuksen mukaan VE1 yhteiskanala (280 000/70 000 lintua) tuottaisi lantaa 12 250 kuutiometriä vuodessa. Tästä voi päätellä, että Munakori-hankkeen ensimmäisen vaiheen, jolle ympäristölupaa haetaan, lantamäärä olisi 6 125 kuutiometriä vuodessa. Siihen viittaa myös lantalasuunnitelma.

Munakorin ensimmäisessä vaiheessa tilalle on tarkoitus rakentaa kolme kuivalantalaa. Niiden yhteenlaskettu tilavuus on 6 300 kuutiometriä, joka olisi hakijan mukaan noin 103 prosenttia laskennallisesta lannan varastoinnin kokonaistarpeesta.

Kasvatuskanaloiden lantaa ei käsiteltäisi tilalla, vaan se kuljetettaisiin jatkojalostukseen. Peltoviljelyn lisäksi lantaa on tarkoitus toimittaa raaka-aineeksi Biolan Oy:lle. YVA-selostuksen mukaan VE1:n lantamäärä tarvitsisi 2 073 hehtaaria peltolevitykseen.

Hakemusasiakirjoissa ei ole riittävän selvästi ilmoitettu lannan kokonaismäärää eikä lannan peltolevitykseen ja jatkojalostukseen menevien määrien suhdetta. Myös umpisäiliöihin kerättävän höyrypesuveden peltolevitykseen käytettävissä oleva peltopinta-ala puuttuu kokonaan asiakirjoista.

Hakija on velvoitettava toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot lupaviranomaiselle.

2. Biolan Oy:n lupa Munakori-hankkeen lannan jatkojalostaja Biolan Oy hakee ympäristölupaa (Dnro ESAVI/43492/2019) Kauttuan tuotantolaitoksen lannoite- ja multatuotteiden valmistuksen toiminnan muuttamiseksi ja ympäristölupansa tarkistamiseksi ja muuttamiseksi.

Koska Kieku Oy:n tuotantolaitoksen lannan jatkokäsittely on ilmeisesti riippuvainen Biolan Oy:stä, kanalalle ei ole tarkoituksenmukaista myöntää ympäristölupaa ennen Biolan Oy:n toimintansa muuttamiselle hakeman luvan hyväksymistä ja lainvoimaisuutta.

3. Ammoniakkipäästöt Munakorin YVA-selostuksen mukaan laskennallinen ammoniakkipäästö vuodessa munakanaa kohden on 0,39 kg ammoniakkia/eläinpaikka. Vastaava kerroin kananuorikolle on 0,21 kg ammoniakkia vuodessa.

YVA-selostuksen perusteella on mahdollista arvioida yhteensä 61 950 kg vuotuiset ammoniakkipäästöt tuotantolaitokselle, jolle ympäristölupaa haetaan, koska laitos on tasan puolet pienempi kuin VE1.

Ilmoitetut ammoniakkipäästöt, 0,39 ja 0,21 kg/eläinpaikka, ovat varsin korkeita. Esimerkiksi 200 000 -paikkaiselle Kanax Oy:n munituskanalalta edellytettiin ympäristöluvassa (dn:o ESAVI/144/04.08/2013) alle 0,10 kg ammoniakkia/eläinpaikka/vuosi ammoniakkipäästöjä. AgriTapio Oy:n 63 000 paikkainen munituskanala sai ympäristöluvassa (LSSAVI/20642/2019) raja-arvon enintään 0,13 kg ammoniakkipäästöihin eläinpaikkaa kohden vuodessa.

Hakija ilmoittaa lupahakemuksen BAT-selvityksessä vähentävänsä lannan kokonaistyppeä ja ammoniakkipäästöjä mm. optimoimalla ruokintaa eläinten kasvuvaiheiden mukaisesti. Tuotantoprosessista ilmaan vapautuvien ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi tilalla on tarkoitus käyttää lantahihnoja.

Suomi on sitoutunut parantamaan ilmanlaatua vähentämällä ilmakehään joutuvia päästöjä. Yksi vähennettävistä kaasuista on ammoniakki, jonka päästöistä pääosa syntyy maataloudessa. Päästövähennysvelvoite vuodesta 2020 alkaen on 20 prosenttia verrattuna vuoden 2005 ammoniakkipäästöihin.

Kieku Oy:n ympäristölupaan pitää asettaa selkeät rajat ammoniakille sekä seurantasuunnitelma näiden päästöjen alentamiseksi.

Porissa 19.10.2020

puheenjohtaja Ilpo Koppinen

aluesihteeri Karri Jutila

Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri

puheenjohtaja Niina Laihonen

sihteeri Lassi Kauko

Ala-Satakunnan ympäristöseura

puheenjohtaja Esa Hankonen

sihteeri Aleksi Reini

Suomen luonnonsuojeluliitto, Rauman seutu