Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Mielipide ehdotuksesta Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hal­lin­ta­suun­ni­tel­mak­si vuosiksi 2022–2027

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut vuosille 2022-27 Kokemäenjoen vesistö-alueen tulvariskien hallintasuunnitelman. Luonnon suojelupiirin näkökulmasta tulvariskien halintasuunnitelman polttavin ongelma on Säpilänniemen oikaisukanavan rakentamishanke. Toteutuessaan Säpilänniemen oikaisu-uoman pituus olisi 2,1 kilometriä, syvyys 5-8 metriä ja leveys 32-100 metriä. Maa-ainesta poistettaisiin 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Kanavan rakentaminen muuttaisi merkittävästi Kokemäenjoen tämänhetkistä tilaa ja virtausolosuhteita. On muistettava, että joen pohjassa on sedimentoituneena teollisuuden jätteitä lähes sadan vuoden ajalta. Rajun vesistörakentamisen muuttamat joen virtaussuhteet aiheuttaisivat todennäköisesti sen, että pohjasedimentit raskasmetalleineen lähtevät liikkeelle kohti alajuoksua. Esimerkiksi Porin Pihlavanlahdella kalastetuissa hauissa on ollut korkeiden elohopeapitoisuuksien vuoksi syöntirajoituksia vielä 1990-luvulla. On pelättävissä, että palaisimme useilla Kokemäenjoen alajuoksun vesiosuuksilla takaisin tähän epätoivottavaan tilanteeseen.

Säpilän yläpuolella olevat Natura 2001 -alueet kärsivät, koska hanke vaikuttaa haitallisesti Puurijärvi-Isosuon kansallispuistoon sekä Köysikosken lehtojensuojelualueeseen. Oikaisu-uoman rakentaminen katkaisisi Säpilänniemen pohjavesialueen. Ympäristönsuojelulain 17. § kieltää pohjaveden pilaamisen. SLL:n Satakunnan piiri ehdottaa Säpilän oikaisuhankkeen jättämistä pois tulvariskisuunnitelmasta.

puheenjohtaja Ilpo Koppinen

aluesihteeri Karri Jutila

Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri