Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Vuosikertomus 2020

Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiriin kuuluu seitsemän paikallisyhdistystä.

Henkilöjäseniä on yhteensä 844.

Jäsenet yhdistyksittäin virallisen laskennan perusteella:

Ala-Satakunnan Ympäristöseura 110, Huittisten Seudun Ympäristöyhdistys 39, Jokilaakson Ympäristöyhdistys 74, Kankaanpään Seudun Luonnonystävät 44, Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu 226, Suomen luonnonsuojeluliitto Pori 295 ja Suomen luonnonsuojeluliitto Ulvila 56.

Toiminta

Piirin toiminta perustuu rakentavaan yhteistyöhön ja kumppanuuteen maakunnan viranomais- ja järjestöverkostoissa. Piirin aktiivijäsenten henkilökohtainen osaaminen ja suhdeverkostot ovat tärkeä resurssi piirin toiminnassa maakunnan ympäristöasioissa. Kevättalvella alkanut koronainfluenssapandemia vähensi toimintaa ja kokoukset siirtyivät paljolti etäkokouksiksi.

Lukupiiri kokoontui ennen korona-aikaa (30.1.2020). Piiri osallistui Luonto lainassa -viikon järjestämiseen Noormarkun, Kullaan ja Pihlavan kirjastoissa (3.-9.2.2020).

Piiri osallistui Joutsijärvi-valokuvanäyttelyn järjestämiseen Ulvilan kirjastossa (7.-26.9.2020) ja Porin pääkirjastossa (28.9.-19.10.2020).

Ympäristöön ja luontoon vaikuttavista hankkeista annettiin useita lausuntoja ja kannanottoja. Piiri otti kantaa Harjavallan akkumateriaalitehdashankkeeseen, kaavoitukseen, Eurajoen jätevesipäästöihin sekä Uksjoen kalataloudelliseen kunnostushankkeeseen.

Luonnonsuojelurahasto

Luonnonsuojelurahaston hallituksen jäsenet 2020-21: Pentti Forstén, Ilona Hankonen, Kimmo Nuotio, Anne Savola, Tuomo Hurme ja Markku Suominen.

Hallinto

Yhdistetty kevät- ja syyskokous pidettiin 24.11.2020 Leineperin Ruukilla. Kokouksen ohjelmana aluesihteeri Karri Jutila esitelmöi luontoäänien äänittämisestä ja käyttämisestä musiikissa.

Piirin toiminnasta vastaava hallitus kokoontui neljä kertaa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry:n hallitus 2020:

Ilpo Koppinen puheenjohtaja ja Seppo Varjonen varapuheenjohtaja.

Varsinaiset jäsenet: Susanne Ekroth (SLL Rauman seutu), Raimo Hakila (SLL Ulvila), Esa Hankonen (SLL Rauman seutu), Ilona Hankonen (SLL Rauman seutu), Niina Laihonen (Ala-Satakunnan ympäristöseura), Sini Solala (SLL Pori), Markku Suominen (Kankaanpään seudun luonnonystävät) ja Seppo Varjonen (Ala-Satakunnan ympäristöseura). Varajäsenet: Erkki Jaakohuhta (SLL Rauman seutu), Juhani Oksanen (Jokilaakson ympäristöyhdistys), Elli Salminen (Ala-Satakunnan ympäristöseura) ja Kari Ylikoski (SLL Ulvila).

Piirin sihteerinä ja taloudenhoitajana toimi 16.4. saakka Risto Vilen ja 1.8. alkaen Karri Jutila. Kirjanpitäjänä Raimo Tuominen. Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Tarja Aho ja Kari Mäntylä, sekä varatoiminnantarkastajina Asko Eriksson ja Sanna Paala.

Edustukset ja osallistumiset

Satavesi -hankkeen vesistöalueryhmät: Karvianjoki- ja ympäristökasvatusryhmät: Markku Suominen

Eurajoki – Lapijoki –ryhmä: Seppo Varjonen, Kokemäenjoki –ryhmä: Juhani Oksanen

Kalatalousalueiden edustajat: Karvianjoen kalatalousalue, Ilpo Koppinen, Kokemäenjoen alaosan kalatalousalue, Ilpo Koppinen, Loimijoen kalatalousalue, Juhani Oksanen, Eurajoki-Lapijoen kalatalousalue, Seppo Varjonen

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys, Seppo Varjonen

Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä, Risto Vilen/Karri Jutila

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmä, varsinainen jäsen Ilpo Koppinen ja varajäsen Juhani Oksanen

Kokemäenjoen voimalaitosten kalatalousmaksujen käytön seurantaryhmä, varsinainen jäsen Ilpo Koppinen ja varajäsen Juhani Oksanen

Vesienhoidon yhteistyöryhmä, varsinainen jäsen Markku Suominen ja varajäsen Seppo Varjonen

Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyöryhmä, Esa Hankonen

Ympäristökasvatuksen sateenvarjoryhmä, Satakunnan piirin varsinainen jäsen Sini Solala ja varajäsen Päivi Sandelin

Maaseutujaoston yhteistyöryhmä, Risto Vilen/Karri Jutila

Suomen Luonnonsuojeluliiton vetämän SuoMaa -hankkeen edustus, Risto Vilen

Sata-Peto –ryhmän varsinainen jäsen Esa Hankonen ja varajäsen Niina Laihonen

Sata-Luonto-ryhmä: Esa Hankonen, varalla Risto Vilen/Karri Jutila

Selkämeren ystävät ry, Kari Mäntylä

Satakunnan ampumarataselvitystyön ohjausryhmä, Risto Vilen/Karri Jutila, varalla Esa Hankonen

Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialuesuunnittelun yhteistyöverkosto, Aleksi Reini

Maakuntauudistukseen liittyvät sidosryhmätilaisuudet, Risto Vilen

Niinisalon Pohjankankaan ampuma-alueen yhteistyöryhmä, Markku Suominen

CANEMURE – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke, Risto Vilen/Karri Jutila, varalla Susanne Ekroth

Riistakeskuksen sidosryhmätilaisuudet, Esa Hankonen

Metsäkeskuksen pyöreän pöydän tapaamiset, Esa Hankonen

Lounais-Suomen metsäohjelman tilaisuudet, Esa Hankonen

Lounais-Suomen kalatalouden yhteistyöryhmä, Ilpo Koppinen

Kankaanpään susilauman reviirin sidosryhmätyö, Markku Suominen

Loimijoki-ryhmä, Kirsi Mäki

Geopark Lauhanvuori -hanke, Markku Suominen

Freshabit, Markku Suominen

Uksjoen kunnostushankkeeseen liittyvät viranomaisneuvottelut, Ilpo Koppinen

Tammen tilan metsäohjelmaan liittyvä työryhmä, Sini Solala

Puhtaan Meren Puolesta ry, Susanne Ekroth

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston valmisteluryhmä, Karri Jutila

Julkilausumat ja lehdistötiedotteet

Lausunnot, muistutukset, valitukset ja mielipiteet

Piiri ja Kankaanpään yhdistys lausuivat Honkajoki Oy:n kompostointilaitoksesta (10.1.2020)

Piiri sekä Ala-Satakunnan ja Rauman yhdistykset valittivat Eurajoen purkupaikkapäätöksistä Vaasan hallinto-oikeuteen (13.1.2020)

Piiri antoi muistutuksen BASFin akkumateriaalitehtaan ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta (20.2.2020)

Aluesihteeri Vilen kommentoi luonnonsuojelulain uudistusta piirin puolesta (20.2.2020)

Aluesihteeri Jutila esitti kommenttipuheenvuoron saasteiden vaikutuksista vesieläimiin Jokilaakson ympäristöyhdistyksen vuosikokouksessa (30.9.2020)

Piiri antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle muistutuksen yhdessä Ala-Satakunnan ympäristöseuran ja SLL Rauman seudun kanssa Kieku Oy:n munituskanalan ympäristölupahakemuksesta Säkylään (19.10.2020).

Piiri laati Etelä-Suomen aluehallintovirastolle mielipiteen Uksjoen kalataloudellisesta kunnostamisesta (26.10.2020).

Toimitilat
Piirin toimisto on Porissa yhteisökeskus Otavassa, Otavankatu 5. Pientä myyntitoimintaa harjoitettiin joulunaikaan.

Työntekijät

Aluesihteerinä toimi Risto Vilen 1.1.-16.4.2020 ja Karri Jutila 1.8.-31.12.2020. Työaika oli 18 h/viikko.