Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Marjakeitaan tuu­li­voi­may­leis­kaa­van osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Kankaanpään kaupungin Kaupunkisuunnittelukeskukselle

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri toteaa suunnitelmasta seuraavaa.

Suunnittelualue rajautuu Lauhanvuoren kansallispuistoon, ja rajalta on vuoren laelle matkaa vain kahdeksan kilometriä. Luonnonsuojelulain mukaan kansallispuistolla on merkitystä yleisenä luonnonnähtävyytenä. Viime vuonna Lauhanvuorelle myönnetty kansainvälinen Geopark-asema korostaa Lauhanvuorta geologisena nähtävyytenä. Seudun maisemaa luonnehtivat suo- ja metsäalueet. Nämä tekijät tukevat luontomatkailuun liittyvien elinkeinojen nousua Pohjois-Satakunnassa. Heikentäessään elinvoimaista luontoympäristöä hanke on myös vastoin valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Maisemaa ei tule muuttaa teollisuusmaisemaksi. Luonnonsuojelupiiri puoltaa tässä tapauksessa nollavaihtoehtoa.

Luonnonsuojelupiiri huomauttaa myös, että suunnitelmasta puuttuu esitys käytöstä poistuvien tuulvoimalarakenteiden kierrättämisestä.

Mikäli tuulivoimaloita alueelle rakennetaan, napakorkeus on syytä rajoittaa 50 metriin maisemallisen sekä äänihaitan minimioimiseksi.

Luonnonsuojelupiiri kannattaa uusiutumattomien energialähteiden korvaamista uusiutuvilla. Rakentaminen tulee kuitenkin toteuttaa siten ettei arvokkaiden luontokohteiden asemaa heikennetä. Tuulivoima on mahdollista sijoittaa kuluttajien lähelle esimerkiksi taajamien ympäryspelloille.

Ilpo Koppinen Karri Jutila

puheenjohtaja aluesihteeri

Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri