Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri Suomenselän yhdistys

Suomenselkä
Navigaatio päälle/pois

Tapahtumakalenteria 2018-

Kesällä 2022 kaksi lupiinikökkää (Tuuri ja Alavus) ja yksi jättipalsamikökkä (Kuortane)

19.6.2022 luonnonkukkapäivän retki Kuivasjärven rannalle

18.6.2022 yhdistyksen vuosikokous Alavudella

19.4.2022 Kuivasjärven lintukosteikkohanke, asiasta kertoi Olli Autio ELY-keskuksesta.

 

11.9.2021 Sieniretki Oravasaareen 11.9.

kesällä 2021 Niittykasvien siemenkylvöjä Alavudella

14.7.2021 Luonnonystävien vuosikokous 

22.6.2021 Lupiinikökkä Tuurissa

20.6.2021 Luonnonkukkapäivän retki Hakojärvellä

12.9. 2020 Sieniretki Töysän Vetolaan. Retken alkoi klo 13 ja kesti noin kaksi tuntia. Oppaana toimi Anneli Heinonen. Paikalle kokoontui yhteensä 12 ihmistä.

31.8. 2020 klo 18 vuosikokous Alavudella Järviluomantie 3. Hallituksessa jatkaa entinen kokoonpano.

 

Kesällä 2020 kaksi lupiinikökkää Tuurissa ja yksi Kuortaneella, lisäksi yksi jättipalsamikökkä Kuortaneella.

14.6.2020 Luonnonkukkien päivä. Yhteispohjoismaisen Luonnonkukkien päivän kaikki opastetut retket sunnuntaina 14.6.2020 on peruttu koronaepidemian vuoksi. Sen sijasta Luonnonkukkien päivä järjestetään tänä vuonna hajautetusti suomalaisten kotipihoilla. Luonnonkukkien päivän järjestäjät rohkaisevat luonnonystäviä pihakasvien tarkkailuun sunnuntaina 14. kesäkuuta 2020. Tapahtuma on kaikille avoin, ja siihen voi osallistua yksin tai yhdessä oman perheen kesken.

Katso lisätietoa täältä: https://staging.sll.fi/2020/06/10/luonnonkukkien-paiva-14-kesakuuta-kannustaa-tutkimaan-oman-pihan-ja-lahiluonnon-kukkaloistoa/

30.3.2020 vuosikokous Alavudella kulttuurikeskuksessa siirrettiin koronaepidemian ja sen rajoitusten takia tulevaisuuteen. Yhdistys jatkaa entisellä kokooonpanolla siihen saakka kunnes kokous voidaan turvallisesti pitää.

 

6.7.2019 Yleisöretki Leivonmäen kansallispuistoon

18.3. 2019 vuosikokous klo 18 Alavuden kulttuurikeskuksessa (Järviluomantie 3)

17.2. 2019 koskikararetki Lapuanjoelle

 

14. 11.2018  Lakeudenportin kansalaisopisto järjesti esitelmätilaisuuden yhteistyössä Luonnonystävien kanssa. Lahjakas luontotoimittaja, eläkeläinen Pekka Rajala näytti kuvia ja kertoi luontokokemuksistaan. Esitelmän aiheena oli Suon autiot saaret. Tämä esitys ilahdutti suuresti kuulijoitaan.

16.11. 2018 Lakeudenportin kansalaisopisto järjesti tilaisuuden, jonka aihe liittyi maiseman vaalimiseen. Hämeenlinnan kaupungin luontoasiantuntija Heli Jutila kertoi siitä, miten maisemaa voidaan ja on onnistuneesti kyetty vaalimaan eri puolilla. Esityksen nimenä oli ”Vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille”. Erityisesti tilaisuudessa käsiteltiin vieraslajeja ja niiden torjuntaa, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä (kedot) ja kierrätystä. Tilaisuus järjestettiin Alavudella kulttuurikeskuksessa, kansalaisopiston luentosalissa. Tähän tapaamiseen kutsuttiin erityisesti päättäjiä ja kaupungin puutarhanhoidosta vastaavia henkilöitä sekä järjestöjen ja kyläseurojen väkeä.

Lokakuulla Luonnonystävät teki muistuksen Etelä-Pohjanmaan liiton III vaihemaakuntakaavaehdotuksesta. Kaavan pahin vika oli se, että kaavassa oli varattu liian paljon soita turpeennoston tarpeisiin. Turpeennosto käy ilmastosyistä mahdottomaksi aivan lähitulevaisuudessa, ja siksi mielestämme turvevarausten määrää pitää selvästi vähentää. Toinen syy suoluonnon säilyttämiselle liittyy luonnon monimuotoisuuden varjelemiseen. Suolajien uhanalaistuminen on nopeaa, ja uhanalaistumiskehityksen voi pysäyttää ainoastaan säilyttämällä suot ehjinä ja ennallistamalla jo pilattuja soita. Kolmas syy turvekenttien määrän vähentämiselle ovat turvekenttien vesistöjä pilaavat vaikutukset.

5.5.2018 juhlittiin yhdistyksemme 30-vuotista taivalta ja samalla julkaistiin yhdistyksemme luontolehti, Saukonjälki nro 9.

 

 

Toiminta

Luonnonystävät pyrkii jakamaan tietoa luonnosta ja ympäristön suojelusta. Siksi yhdistys järjestää säännöllisesti retkiä luontokohteisiin.…

Lue lisää

30 vuotta on jo toimittu

Yhdistys on 30 toimintavuotensa aikana järjestänyt 66 luontoretkeä, 55 esitelmätilaisuutta, laatinut noin 40 aiheesta lausuntoja, aloitteita…

Lue lisää

Valituksia

Valitukset ovat äärimmäinen keino puolustaa luontoa. Valitusta kannattaa käyttää silloin, kun tietää tai epäilee, että suunniteltu…

Lue lisää
Saukko syö sammakkoa Lapuanjoen jäällä.

Saukonjälki

Saukonjälki nro 9 julkaistiin 4.5.2018. Uusin Saukonjälki on pdf-muodossa oleva nettilehti.

Lue lisää