Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Vantaan yhdistys

Vantaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Myyrmäen asemakaanvan muutoksiin nro 002049, 002156 ja 002329

Esitämme alueelle selvitystä uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien kannalta. Alueella mm. liito-oravia, lahokaviosammalta ja vankkasaran esiintymä.

Lue mielipide pdf-muodossa tästä.