Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Vantaan yhdistys

Vantaa
Navigaatio päälle/pois

puheenjohtaja Minerva Schultz

 • +358 44 33 103 27
 • minerva.schultz(a)gmail.com

varapuheenjohtaja Vesa Järvinen

 • vesa.a.jarvinen(a)gmail.com

sihteeri Yuki Taguchi

 • yuki.taguchi(a)ct-group.com

nettivastaava, lepakkokoordinaattori Kaarina Aro

 • kaarinaaro(a)gmail.com

Vantaan yhdistyksen hallitus

Vantaan yhdistyksen hallituksen jäsenten (8) kausi on 2 vuotta. Jäsenistä 4 vaihtuu joka vuosi. Varajäsenten (1-5) kausi on 1 vuosi. Puheenjohtajan kausi on 2 vuotta.

Puheenjohtaja 2021-2022:

 • Minerva Schultz, tiedotussihteeri

Yhdistyksen vuoden 2022 hallitukseen kuuluvat:

 • Kaarina Aro, nettivastaava, lepakkokoordinaattori
 • Vesa Järvinen, varapuheenjohtaja, ketovastaava
 • Kimmo Jääskeläinen, kaavoitusvastaava
 • Oili Karinen
 • Jouni Lamminmäki
 • Veera Piironen, ympäristökasvatusvastaava
 • Kari Saari, vieraslajivastaava
 • Yuki Taguchi, sihteeri

Varajäsenet vuonna 2022 ovat:

 • Ritva Hälikkä
 • Pekka Kumpulainen, kestitysvastaava
 • Pipsa Mattila
 • Hannu Seppänen
 • Seppo Säilä

Hallitus kokoontuu kuukausittain. Kokouksiin ovat kaikki jäsenet tervetulleita: ilmoita kuitenkin tulostasi etukäteen sihteerille, jotta osaamme varata kylliksi kahvia!

Yhdistyksen tavoitat helpoiten lähettämällä sähköpostia: vantaa@sll.fi tai ottamalla yhteyttä yhdistyksen sihteeriin.

Vantaan yhdistyksen työryhmät

Kaavoitustyöryhmä

Kaavoituksen seuranta ja tarpeellisten kannanottojen tekeminen on yksi yhdistyksen keskeisimmistä tehtävistä. Kaavoitukseen liittyen pyritään järjestämään myös paikallista koulutusta Uudenmaan piirin järjestämän koulutuksen lisäksi. Kaavoitusvastaavana yhdistyksessä toimii Kimmo Jääskeläinen, jaaskimmo@gmail.com .

Ketotyöryhmä

Ketotyöryhmän vastuulla on Tuupakassa sijaitsevien ketojen hoito. Ketovastaavana toimii Vesa Järvinen, vesa.a.jarvinen@gmail.com .

Lepakkoryhmä

Lepakkoryhmä kartoittaa Vantaan lepakoita ja järjestää lepakoihin liittyviä tapahtumia. Yhdistyksen lepakkokoordinaattorina toimii Kaarina Aro, kaarinaaro@gmail.com .

Linturyhmä

Lintujen hyvinvointiin keskittyvä työryhmä järjestää linturetkiä, esitelmiä, pönttötalkoita ja huolehtii lintujen talviruokinnasta. Linturyhmää vetää Jouni Lamminmäki, jouni.lamminmaki@gmail.com .

Luontokoulutyöryhmä

Luontokoulutyöryhmä vastaa Vantaan luontokoulun toimintaan liittyvistä asioista ja muusta ympäristökasvatustoiminnasta, esim. koko perheelle tarkoitetuista tapahtumista. Luontokoulutyöryhmän puheenjohtajana toimii Veera Piironen, veera.piironen@gmail.com .

Purotyöryhmä

Yhdistyksen oman kummipuron, Rekolanojan, tilaan huomionsa kiinnittävä purotyöryhmä seuraa tietysti muitakin Vantaan vesistöjä, ja osallistuu purotalkoisiin myös Vantaan ulkopuolella. Purotyöryhmää luotsaa Ismo Tuormaa, ismo.tuormaa@sci.fi .

Vieraslajityöryhmä

Vieraslajityöryhmä on keskittynyt vieraslajien hävittämiseen talkoilla ja vieraslajitietouden levittämiseen. Lisäksi ryhmä järjestää roskatalkoita. Yhdistyksen vieraslajivastaavana toimii Kari Saari, henkselikukko@gmail.com .

Viestintätyöryhmä

Uuden viestintätyöryhmän tehtävä liittyy yhdistyksen tiedottamiseen ja julkisuuskuvaan mm. nettisivuilla ja jäsenkirjeissä julkaistavan aineiston kautta. Viestintätyöryhmää vetää yhdistyksen tiedotussihteeri, Minerva Schultz, minerva.schultz@gmail.com .