Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Vantaan yhdistys

Vantaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Uusimaa kaava 2050 luonnoksesta

Tuemme kaavaluonnoksessa Vantaan alueelle esitettyjä uusia suojelualueita tai olemassa olevien suojelualueiden esitettyjä laajennuksia. Esitämme Vantaan osalta uusiksi suojelualuevarauksiksi arviomme mukaan maakunnallisesti arvokkaita kohteita. Huomautamme erityisen haitallisiksi arvioimistamme viheryhteyksien poistoista.

Koko mielipide on luettavissa pdf-muodossa tästä.