Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Vantaan yhdistys

Vantaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Aviapoliksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Kaava-alueen luontotietopohja heikko. Lisäksi Vantaan ekologisten yhteyksien selvitystä on syytä täydentää Aviapoliksen osalta selvityksellä, jossa ymmärretään myös itälänsisuuntaisten ja osin katkeilevien eli ”askelkiviperiaatteella” toimivien yhteyksien arvo, esim. liito-oravalle.

Koko mielipide löytyy tästä.