Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Vantaan yhdistys

Vantaa
Navigaatio päälle/pois

Tue aloitetta lin­tu­ys­tä­väl­li­ses­tä la­si­ra­ken­ta­mi­ses­ta Vantaalla

Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry ovat tehneet Vantaan kaupungille aloitteen lintuystävällisestä lasirakentamisesta. Myös sinä voit tukea aloitetta ja näin osaltasi vaikuttaa sen läpimenoon.

Suuret, läpinäkyvät ja heijastavat lasipinnat ovat linnuille hengenvaarallisia. Linnut törmäävät ikkunoihin ja muihin lasipintoihin, koska eivät pidä niitä esteinä niiden läpinäkyvyyden tai heijastavuuden vuoksi. Lisäksi etenkin yöaikaan muuttavien lintujen törmäysriskiä lisää ikkunoista tuleva valo. Ikkunatörmäysten riskiä ja lintukuolleisuutta voidaan kuitenkin helposti vähentää, ja tätä kuolleisuusvaikutusten vähentämistä tulee edistää.

Aloitteen allekirjoittajat esittävät, että Vantaan kaupunginvaltuusto päättää sisällyttää lintuystävällistä lasirakentamista koskevat tarpeelliset määräykset
1) uusiin asemakaavoihin niitä laadittaessa,
2) voimassa oleviin asemakaavoihin niitä muutettaessa, sekä
3) kaupungin rakennusjärjestykseen

Vastuuhenkilöt:

Jouni Lamminmäki
SLL Vantaa

Juho Leppänen
Suojelusihteeri
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Erityisen tärkeää on sisällyttää tällaiset määräykset kaupungin asemakaavoihin sellaisilla alueilla, joilla lasipintojen aiheuttama riski ja vaara linnuille on suurin. Tällaisia korttelialueita ovat mm. a) ne, joille on asemakaavassa osoitettu muuta ympäristöä korkeampaa rakentamista, b) ne, jotka sijaitsevat yhtenäisen kaupunkirakenteen reunoilla sekä c) lintujen muuttoreittien läheisyydessä tai varrella sijaitsevat asemakaava-alueet.

Lue lisää aloitteesta ja sen perusteluista ja tue aloitetta

Lue lisää lintuystävällisestä rakentamisesta

Vastuuhenkilöt:

Jouni Lamminmäki
SLL Vantaa

Juho Leppänen
Suojelusihteeri
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Kuva: Petri Hirva