Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Ylöjärven yhdistys

Ylöjärvi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto – Teivon yritysalueen asemakaavan OAS

Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys ry.
Rengintie 2  c/o Hannu Raittinen, 33470 Ylöjärvi

LAUSUNTO TEIVON YRITYSALUEEN ASEMAKKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Asemakaava sijoittuu toiminnallisesti ja strategisesti merkittävään kohtaan koko Teivon alueen kehittämisen kannalta. Alue sijoittuu koko matkaltaan pääradan varteen ja alueen kapeimmalle kohdalle harjuvyöhykkeen ja pääradan väliin. Samalla se sijoittuu hyvinkin keskikohtaan nykyisen toteutetun asutusrakenteen ja Teivon kaavaillun uuden alueen väliin kohtaan, jossa on valmis siltaylitys kantatie 65 yli.
Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys pitäisi erityisen tärkeänä, että kaavassa varauduttaisiin mahdolliseen taajamajunaseisakkeeseen pääradalla sekä toiseen raiteeseen. Tulevaisuudessa taajamajunaliikenne tullee muodostamaan ratikkahankkeesta huolimatta merkittävän mahdollisuuden kehittää Tampereen kaupunkiseudulle tehokasta ja nopeata raideliikennejärjestelmää. Myös tuleva oikorata voi tuoda mahdollisuuden kehäradalle Pirkkalan kautta.

Ylöjärvellä 28. 4. 2021

____________________
Hannu Raittinen
puheenjohtaja

____________________
Reima Kesseli
sihteeri