Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Ylöjärven yhdistys

Ylöjärvi
Navigaatio päälle/pois

Vuosi 2020 koronan vuoksi oli monella tavoin toiminnallisesti hiljainen mm. yleisötilaisuuksien osalta. Muutoin ympäristönsuojelun seurantaan ja vaikuttamiseen liittyvät haasteet jatkoivat samaa etenemisvauhtia kuin ennen koronaa. Kansalaisliikettämme tarvitaan jatkossa yhä enemmän, ympäristön muutosvauhti on kova.

Yhdistyksemme toiminta on vaikeuttanut jo pitkään, useamman vuoden, osallistumisen ja aktiivien jäsenten puute. Vuosikokoukset on vedetty hallituksen voimin ja vain yksittäisiä jäseniä on ollut satunnaisesti paikalla. Loppukeväästä yhdistys on ollut käytännössä ilman puheenjohtajaa, hänen erottuaan henkilökohtaisista syistä. Yhdistyksen hallituksen täyttäminen sääntöjenmukaisella vahvuudella on tuottanut jo pitkään hankaluuksia. Tämän hetken tilanne kuvaa sitä, kun hallituksessa käytännössä on vain kolme toimivaa varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä, kun sääntöjen mukaan jäseniä voidaan valita 4-10. Taloudenhoito ja kirjanpito on toiminut kyllä aivan hyvin.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa yhdistyksen toiminta on vaarassa loppua tai pahasti vaikeutua aktiviteetin puutteeseen. Yhdistyksen hallituksessa on keskusteltu mahdollisuudesta vahvistaa toimintaa, liittymällä Nokian yhdistykseen. Tästä on keskusteltu nokialaisten kanssa, joita mahdollisuus kiinnostaa. Myös siellä on havaittavissa samaa ilmiötä aktiivien vanhetessa ja nuoremman polven puuttuessa. Pirkanmaan piirin puheenjohtajana tiedän, että vastaavaa ongelmaa on muissakin yhdistyksissä Pirkanmaalla. Ja kannan siitä huolta.

Nyt ollaan tietynlaisessa taitekohdassa. Joko Ylöjärven yhdistyksen toimintaan pitää saada lisää aktiiveja jäsenkentästä tai pyritään etsimään toimintaan vahvuutta yhdistämällä voimavaroja Nokian yhdistyksen kanssa. Nyt vetoankin jäsenistöön vakavasti. Miettikää tykönänne, antaako oma aikabudjettinne mahdollisuuden lähteä ehdolle hallitukseen ja myös puheenjohtajan tehtävä on avoin. Minun sähköpostiin voi ilmoittaa kiinnostuksensa yhdistyksen hallitukselle. (hannu.raittinen@raittinen.fi). Kevään vuosikokous pidetään sähköisenä Google Meet-ohjelmalla. Kokoukseen osallistuminen on helppoa ja turvallista joko puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Linkki on sähköpostissa.

Yhdistyksen kevään vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Mutta sen lisäksi hallitus esittää yhdistyksen lopettamista ja liittymistä Nokian yhdistykseen vuoden 2022 alusta alla esitetyllä toimintamallilla. Liittyminen ja yhdistyksen lopettaminen edellyttävät sääntöjen 13§ mukaan kahta kokousta ja 2/3 osan määräenemmistöä.

TAVOITTEET YHDISTYMISELLE

-Vahvistaa yhdistyksen hallinnon ja toiminnan edellytyksiä vastata paremmin tulevaisuudessa aina lisääntyviin ympäristöhaasteisiin. Pyrkimyksenä on myös varmistaa se, että jäsenkentästä löydetään riittävästi aktiivisia henkilöitä yhdistyksen hallitukseen sekä yhdistyksen eri tehtäviin.

-Näitä kahta yhdistystä yhdistää toimiminen Tampereen kaupunkiseudun läntisellä laidalla. Lisäksi arvokas metsä- ja luontovyöhyke, Ala-Pinsiö, sijoittuu molempien yhdistysten toimialueelle. Kyseinen aluekokonaisuus toimii mm. tärkeänä yhteisenä virkistysvyöhykkeenä molemmille kaupunkikunnille. -Asukasluvultaan kaupungit ovat lähes yhtä suuret, mutta Nokian yhdistyksen jäsenmäärä on 0,6% väestöstä ja Ylöjärvellä 0,4%.

YHDISTYMISEN AIKATAULU:

-Yhdistymisen tavoitteeksi asetetaan vuoden 2022 alku. Sekä yhdistyksen lopettaminen vaativat molemmat yhdistyslain mukaan kahden kokouksen päätökset.
-Nokian Yhdistys päättää sääntöjensä muuttamisesta maaliskuun aikana kevätkokouksessaan alla sovittujen periaatteiden mukaisesti ehdollisena, mikäli Ylöjärvi päättää yhdistymisestä.
-Ylöjärven yhdistys pitää vuosikokouksensa kokouskutsun mukaan 25.3. Nokian kevätkokouksen (17.3.) jälkeen. Päätösesitys yhdistyksen lopettamisesta on tehty sovittujen periaatteiden mukaisesti. Mikäli jäsenistö sen hyväksyy 2/3 osan enemmistöllä. Samalla yhdistys päättää normaalisti toiminnastaan 2021 vuoden loppuun.
-Ylöjärven yhdistys pitää marraskuulla ennen ylimääräisen vuosikokouksen, jossa päätettäisiin yhdistyksen lopettamisesta 31. 12. 2021 edellyttäen, että Nokian syyskokous hyväksyy uudet sääntönsä vuoden 2022 alusta.
-Tämän jälkeen tehdään sääntöjen mukaiset ilmoitukset luonnonsuojelupiirille ja luonnonsuojeluliitolle sekä yhdistysrekisteriin.

YHDISTYMISEN VAATIMAT TOIMENPITEET SÄÄNTÖIHIN

  • Nokian yhdistyksen nimi muutetaan Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian ja Ylöjärven yhdistys ry:ksi
  • Yhdistyksen toimialueena on Nokia ja Ylöjärvi
  • Hallituksen kokoonpano määritellään siten, että jäsenmäärä on vähintään 8 plus puheenjohtaja ja edustajia toisen kunnan alueelta on vähintään 3. Varajäseniä 4, joista 1-2 toisen kunnan alueelta.
  • Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat eri kunnista. Molemmilla on nimenkirjoitusoikeus. Puheenjohtajat vastaavat yhteydenpidosta omaan kuntaan ellei sitä ole delegoitu jollekin toiselle hallituksen jäsenelle.
  • Yhdistyksen päätöksentekoa varten on kaksi kuntakohtaista päätäntävaltaista työvaliokuntaa, joiden päätökset vahvistaa yhdistyksen hallitus
  • Ylöjärven yhdistys siirtää varansa yhteiselle pankkitilille ja molemmille puheenjohtajille myönnetään tilinkäyttöoikeus

Toivon todella, että jäsenistössä pohdittaisiin tilannetta, jotta meillä olisi valmius vuosikokouksessa varmistaa tehokas luonnonsuojelutyö ja vaikuttaminen kotikunnassamme.

Hallituksen puolesta
Hannu Raittinen, varapuheenjohtaja, vs. puheenjohtaja

Toiminta

Vuosikokous 2022 ja esitelmä

Olet tervetullut maanantaina 28.3. yhdistyksemme vuosikokoukseen klo 18.00 Leija-kirjaston monitoimisaliin.

Lue lisää

Vuorentaustan metsä suojeltava

Ylöjärven Vuorentaustan avohakkuut estettävä ja metsä suojeltava

Lue lisää

LUONTORETKI VUORENTAUSTASSA

Retki Vuorentaustan vanhaan metsään ja Pohjanjärven letolle sunnuntaina luonnonkukkien päivänä 19.6. klo 12. Vetäjänä ja asiantuntijana…

Lue lisää

Ylöjärven yhdistys jatkaa itsenäisenä

Vuoden 2021 aikana selvitettiin mahdollisuutta liittää Ylöjärven ja Nokian sll-yhdistykset. Yhdistymisestä ei kuitenkaan löydetty riittävästi…

Lue lisää

Supikoira-luontoiltapäivä

Supikoira - luontoiltapäivä su 8.11. klo 14 Viljakkalan seurojentalolla Ylöjärvellä, Luhalahdentie 2, 39310 Viljakkala

Lue lisää

Aronrannan kuntalaisaloite

UUDESSA YLEISKAAVAEHDOTUKSESSA ESITETETÄÄN ARONRANTAAN TIIVISTÄ KERROSTALOALUETTA 700:LLE ASUKKAALLE; KERROSTALOT PALLOILU- JA NURMIKENTILLE…

Lue lisää

Kevätkokous 2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistyksen kevätkokous pidetään sähköisenä Google Meet -ohjelmalla (tietokone, tabletti tai puhelin)…

Lue lisää