Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Ylöjärven yhdistys

Ylöjärvi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto – Vuorentaustan ase­ma­kaa­va­luon­nos

Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys ry.
Rengintie 2  c/o Hannu Raittinen, 33470 Ylöjärvi

LAUSUNTO VUORENTAUSTAN ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

Asemakaava sijoittuu toiminnallisesti taajaman länsilaitaan ja täydentää hyvin asutusrakennetta. Samalla se tuo mahdollisuuden yhdistää Mastotie Tampereen kokoojakatuverkkoon. Kaava-alueen etelälaitaan Hetekujan pohjoispuolelle sijoittuu lähteikkö, jota ei vesilain mukaan saa vahingoittaa. Nyt se sijoittuu kaavaluonnoksessa rakennusten piirittämälle kapealle puistoalueelle. Onkin selkeästi vaarana, että tulevien rakennustöiden pohjatyöt voivat vaarantaa lähteen toimivuuden ja luonnontilaisuuden.
Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys pitäisi erityisen tärkeänä, että kaavassa puistoaluetta laajennettaisiin selvittämällä lähteen vesisuonien sijainti ja turvaamalla puistoaluevarauksella lähteen säilyminen.

Ylöjärvellä 28. 4. 2021

____________________
Hannu Raittinen
puheenjohtaja

____________________
Reima Kesseli
sihteeri