Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Yhteenvetoa toiminnasta 2006

Piiri osallistui liito-oravan ja vanhojen metsien suojeluun Forssan Konikalliolla, Hattulan Hyrvälässä ja Sysmän Vintturissa.

Luontoperheleiri järjestettiin Lammin Evolla 10.-12.6. Leirin lopuksi retkeiltiin myös Lammin Untulanharjulla.

Luonto-Liiton Hämeen piirin vetämään Ahomansikka-perinnemaisemaprojektiin osallistuttiin.

Eräopas Kaija Helle teki Hämeen Metso -inventointeja. Jukka Ruuhijärvi toimi Hämeen Metson metsätyöryhmässä ja Häme-Uudenmaan metsäneuvoston jäsenenä.

Kaavoitusasioina jatkettiin luontoarvojen saamista huomioiduksi Lahden ohitustien osalta ja Kariston kaavassa. Hämeenlinnan Aulangon ranta-asemakaavojen muistutuksiin osallistuttiin ja seurattiin lomaosakkeiden kaavoitussuunnitelman etenemistä Aulangonniemelle.  Aulangon ranta-asemakaavoitus -suunnitelmasta oltiin mukana kaupungin järjestämässä viranomaisneuvottelussa.

Piiritiedotetta lähetettiin n. 2000 kpl paikallisyhdistysten henkilöjäsenille postitse ja esitejakeluina. Piiritiedotetta oli tekemässä tiedottajaharjoittelija Rea Luttinen.

Piirisihteeriksi palkattiin lokakuussa Anneli Jussila.

Entistä piirisihteeriämme, Pirkanmaan piirisihteeri Kaija Hellettä muistettiin merkkipäivän johdosta ja taloudenhoitaja, merkonomi Eino Heinoselle myönnettiin pitkäaikaisesta toiminnasta luonnonsuojeluliitossa liiton hopeinen ansiomerkki, joka luovutetaan 22.1.2007.

Piirissä oli 13 jäsenyhdistystä vuonna 2006. Loppuvuodesta Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ry., Lopen luonnonystävät ry. ja Salpausselän luonnonystävät ry. esittivät halunsa siirtyä Uudenmaan luonnonsuojelupiirin jäseniksi ja myöhemmin tämä toteutui. Piirissä on siis tätä nykyä kymmenen jäsenyhdistystä.