Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Heinolan ase­ma­kaa­va­huo­mau­tus

Huomautus Heinolan Tähtiniemen asemakaavasta Heinolan kaupungille

Asemakaavasuunnitelma on ristiriidassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. Toteutuessaan se lisäisi heinolalaisten hiilijalanjälkeä yksityisautoilun lisääntymisenä, heikentäisi keskustan elinvoimaisuutta ja tätä kautta kaupungin vetovoimaa entisestään.

Kaava-alueella on myös merkittäviä alueita luonnon monimuotoisuuden kannalta. Apajalahden luolissa on lepakoiden talvehtimispaikkoja, jotka vaarantuvat ja mahdollisesti jopa tuhoutuvat, mikäli uuden kauppakeskuksen massoituksen louhinta toteutetaan suunnitellulla tavalla. Lepakot ovat luontodirektiivin IV(a) -liitteen lajeja, joiden lisääntymis- tai talvehtimispaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää. Hankkeella on nykyisen tiedon valossa mahdollista heikentävää vaikutusta lepakoihin, joten hankevastaavan tulee hankkia asiamukainen poikkeuslupa ely-keskukselta. Kaava-alueella esiintyy myös suojeltavia perhoslajeja, kalliosinisiipeä ja kirjoverkkoperhosta, joiden elinympäristöt tuhoutuvat suunniteltujen massiivisten louhintojen vuoksi.

Kaava aiheuttaisi maisemallisesti korvaamattomia vaurioita suurien louhintojen vuoksi. Louhittava kalliomäärä on niin suuri, että niille täytyy kaavassa osoittaa järkevä käyttö. Kyse on uusiutumattomasta luonnonvarasta. Louhinnat jättävät rumat ja vaaralliset kallioleikkaukset, jotka näkyvät kauas. Louhinnat vaarantavat myös kaupungin omistuksessa olevien Apajalahden luolien mahdollisen tulevan käytön ja tuhoavat lepakoiden talvehtimispaikat.

Mikäli kauppakeskus aiotaan kuitenkin rakentaa kaikesta huolimatta, se on sijoitettava City-Marketin viereen, johon se mahtuu ja on alustavasti suunniteltu. Näin vältytään massiivisilta louhintatöiltä ja maiseman hävittämiseltä. Rakentaminen tulisi myös edullisemmaksi yhteiskunnalle ja liikenteen toteuttaminen tontille olisi huomattavasti helpompaa. Vastaavia kauppakeskusten yhdistelmiä eri toimijoiden välillä on toteutettu mm. Mikkelissä hyvällä menestyksellä. Kaavoittajan tulisikin tässä käyttää vahvasti lainsäädännön suomaa valtaa ja ohjata hanketta järkevään toteutukseen.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry.

Petri Honkanen, puheenjohtaja
Karri Jutila, aluesihteeri