Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Etelä-Hämeen ja Pirkanmaan luon­non­suo­je­lu­pii­rit ehdottavat kansallispuistoa Evolle

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Hämeen ja Pirkanmaan piirit esittävät, että Hämeenlinnan ja Padasjoen rajamailla sijaitsevalle Evolle perustettaisiin kansallispuisto. Evon alue Etelä-Suomen suurimpia yhtenäisiä metsäalueita. Sen retkeilyalueella voi patikoida merkityillä reiteillä, yöpyä laavuilla tai telttailuun varatuilla paikoilla sekä kalastaa. Luonnonsuojelupiirit esittävät 7 500 hehtaarin laajuisen perustamista maakuntakaavoituksessa vahvistettuihin virkistys- ja suojelualueisiin pohjautuen siten että sitä täydennettäisiin Syrjänharjun geologisella muodostumalla ja valtion omistuksessa olevilla Natura-alueilla Hämeenlinnassa ja Padasjoella. Valtakunnallinen kattojärjestö Suomen luonnonsuojeluliitto tukee aloitetta.

-Evon retkeilyalue on Kanta- ja Päijät-Hämeessä suosittu retkikohde, joka houkuttelee ulkoilijoita myös Pirkan- ja Uudeltamaalta, kertoo Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Hannu Raittinen. Osia alueesta on jo rauhoitettu, mutta suuri osa retkeilyalueesta on talousmetsää. On tärkeätä turvata maineikkaan alueen jatkuvuus retkeilykohteena.

Evon alue koostuu vuonna 1994 perustetusta valtion retkeilyalueesta ja luonnonsuojelualueista, Hämeen ammattikorkeakoulun Evon opetusmetsästä sekä rantojensuojelu- ja soidensuojeluohjelma-alueista. Evon luonnonsuojelulliset arvot ovat huomattavat, sillä Kotinen ja Sudenpesänkangas kuuluvat eteläisen Suomen aarniometsien parhaimmistoon. Lajisto tunnetaan poikkeuksellisen hyvin Helsingin yliopiston Lammin biologisella asemalla pitkään tehdyn tutkimuksen ansiosta.

-Viime vuosien hakkuut retkeilyalueella ovat poikineet huolestuneita yhteydenottoja, sanoo Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Petri Honkanen. Piirimme on esittänyt Evon kansallispuistoa vuosikymmenen välein, toivottavasti kolmas kerta toden sanoo. Evon retkeilyaluealue jatkuu Taruksen retkeilyalueen kautta Päijänteelle. Mikäli uutta kansallispuistoa ei ole mahdollista perustaa, Päijänteen kansallispuistoa voisi laajentaa Evon suuntaan, mainitsee Honkanen.

Maakuntakaavoitustilanne tukee kansallispuiston perustamista eikä ole sille esteenä. Evon alueen nykytilanne maankäytön suuntaviivojen osalta sekä nykyinen käyttö mahdollistavat kansallispuiston perustamisen ja pääsääntöisesti nykyisen käytön jatkumisen lähes ennallaan. Evolla kirjattiin viime vuonna 85 400 kävijää ja käyttö on ollut pitkään kasvussa jo ennen koronavirusepidemiaa. Evolla järjestetään leirikouluja ja siellä sijaitsee Evokeskuksen ohella kansainvälisestikin merkittävä laaja nuorison leirikeskus.

Evon kansallispuiston perustamiselle on myös erittäin merkittävät vanhojen metsien suojeluun perustuvat tarpeet, kertoo puheenjohtaja Jukka Ruuhijärvi Keski-Hämeen ympäristöyhdistyksestä. –Kansallispuisto turvaisi metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä antamalla harvinaisille lajeille uutta elintilaa nykyisten suojelualueiden ympäristöön.

Kansallispuiston perustaminen turvaisi retkeilyaluetta paremmin Evon luontoarvojen säilymisen ja laajan metsäalueen suojelun sekä retkeilijöitä palvelevan palveluvarustuksen ylläpidon. Samoin se parantaisi alueen tunnettuutta ja vetovoimaa sekä kasvavan kävijämäärän kautta luontomatkailua palvelevan yritystoiminnan edellytyksiä.

Lisätietoja:

Markku Karvonen, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin hallitus, 040 5546 168, markku.karvonen@pp4.inet.fi

Karri Jutila, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin aluesihteeri, 050 5768 953, karri.jutila@sll.fi

 

Esitys Evon kansallispuistoksi

Evon kansallispuistoesityksen liite